Lista tekstów literackich obowiązujących na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

zestaw tekstów literackich

na poziomie podstawowym

literatura polska

Daniel Naborowski - wybór wierszy

Wacław Potocki - wybór wierszy

Ignacy Krasicki - satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz - Dziady cz. III

Juliusz Słowacki - Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji),

część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

Adam Mickiewicz - wybór wierszy

Juliusz Słowacki - wybór wierszy

Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy

Bolesław Prus - Lalka

Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem - fragmenty: przy mogile Jana i Cecylii, przy mogile powstańców

Eliza Orzeszkowa - Gloria victis

Maria Konopnicka - Mendel Gdański

Bolesław Prus - Kamizelka

Henryk Sienkiewicz - Potop

Kazimierz Przerwa -Tetmajer wybór wierszy

Jan Kasprowicz - wybór wierszy

Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok

Stanisław Wyspiański - Wesele

Władysław Stanisław Reymont - Chłopi (t, I)

Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni

Stefan Żeromski - Przedwiośnie

Witold Gombrowicz - Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

Zofia Nałkowska - Granica

Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ...,

Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

Gustaw Herling-Grudziński - Inny Świat

Bolesław Leśmian - wybór wierszy

Julian Tuwim - wybór wierszy

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy

Czesław Miłosz - wybór wierszy

Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy

Tadeusz Różewicz - wybór wierszy

Zbigniew Herbert - wybór wierszy

Miron Białoszewski - wybór wierszy

Wisława Szymborska - wybór wierszy

Stanisław Barańczak - wybór wierszy

Jan Twardowski - wybór wierszy

Sławomir Mrożek - Tango

Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

literatura powszechna

Sofokles - Król Edyp

Horacy - wybór pieśni

William Szekspir - Makbet

Molier - Świętoszek

Jan Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera

Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara

Joseph Conrad - Jądro ciemności

Albert Camus - Dżuma

na poziomie rozszerzonym

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

literatura polska

Jan Kochanowski - Treny

Juliusz Słowacki - Kordian

Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk

Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka

Stanisław Ignacy Witkiewicz - Szewcy

literatura powszechna

Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła

Jan Wotfgang Goethe Faust -część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania
Fau
sta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

Franz Kafka -Proces

Michał Bułhakow - Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.


Powrót do Strony Głównej