Statystyka za rok szk. 2013/2014
Obecnie do biblioteki należy:
uczniów:  244
pracowników:  58
Ogółem wypożyczono 1692 woluminy
w tym:
uczniowie:  988
nauczyciele i prac. adm.:  654
Średnia wypożyczeń na jednego czytelnika wynosi 5,6
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia wynosi 4
Z czytelni skorzystało 236 osób
WYPOŻYCZENIA W OSSP
KLASA ILOŚĆ KSIĄŻEK NA JEDNEGO UCZNIA W KLASIE
I OSSP 2,2
II OSSP 4,6
III OSSP 5,1
IV OSSP 4,5
V OSSP 2,4
VI OSSP 4,2
WYPOŻYCZENIA W LP
KLASA ILOŚĆ KSIĄŻEK NA JEDNEGO UCZNIA W KLASIE
Ia LP 3
Ib LP 3,9
IIa LP 4,9
IIb LP 5
IIIa LP 5,7
IIIb LP 4,3
IVa LP 2,5
IVb LP 3,2