Załącznik 10 do Statutu ZSP

 

 

Regulamin czytelni

Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.

2. Płaszcze i torby należy zostawiać w szatni.

3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

4. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin

5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów czytelni i biblioteki .

6. Czytelnik ma dostęp do książek znajdujących się na półkach.

7. Przed opuszczeniem czytelni książki należy zwrócić bibliotekarzowi.

8. Czasopisma odnosi się na wyznaczone miejsce.

9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

10. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

Gdynia, 11 marca 2002 r.Powrót do Strony Głównej