REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE

 

Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych, nie można wykorzystywać ich do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.

Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z katalogu, ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu dla celów informacyjnych.

Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

Z komputera można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.

Przy jednym stanowisku mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby.

Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać dyskietek przyniesionych z zewnątrz.

Zbiorów multimedialnych nie wypożycza się do domu.

Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.

Użytkownicy komputerów zobowiązani są wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni.

Uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi.

Gdynia, 1 czerwca 2004