WYKAZ LEKTUR

ZGODNY ZE STANDARDAMI WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH OKRĘGOWE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 

 


OSSP

 

 

Wybrane utwory z klasyki światowej:

 

Biblia (fragmenty)

Mitologia (wybór)

Homer – Iliada lub Odyseja (fragmenty)

Sofokles – Antygona

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir – Romeo i Julia

Miguel Cervantes – Don Kichote (fragmenty)

Karol Dickens – Opowieść wigilijna lub David Copperfield (fragmenty)

Antoni Czechow – wybrana nowela

Antoine de Saint - Exupery – Mały Książę lub Nocny lot

Ernest Hemingway – wybrane opowiadanie

W. Szekspir, Makbet

Molier, Świętoszek

G. Byron, Giaur

J.W. Goethe - Cierpienia młodego Wertera

J. Konrad - Jądro ciemności

A. Camus - Dżuma

F. Dostojewski - Zbrodnia i kara

J. Tolkien - Hobbit

 

 

Wybrane utwory z klasyki polskiej:

 

Bogurodzica

Jan Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni, psalmy i treny

Ignacy Krasicki – wybrane bajki i jedna z satyr

Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod, Dziady cz. II, III, IV

Adam Mickiewicz – wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty)

Juliusz Słowacki – Balladyna (fragmenty)

Aleksander Fredro – Zemsta

Henryk Sienkiewicz – wybrana nowela

Bolesław Prus – wybrana nowela

Stefan Żeromski – Syzyfowe prace, wybrana nowela

Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku

Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
Ryszard Kapuściński – Cesarz
Dorota Terakowska – Samotność Bogów
Ewa Nowak – Yellow Bahama w prążki

 

Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.

 

G. Herling-Grudziński - Inny świat

H. Kraul - Zdążyć przed Panem Bogiem

Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość                                                           

 Wybrane utwory z klasyki współczesnej prozy i dramatu.

U. K. Le Guin – Czarnoksiężnik z Archipelagu
J.D. Salinger – Buszujący w zbożu


 


LICEUM

 

 

Literatura polska:

 

Bogurodzica

Jan Kochanowski – pieśni i treny (wybór)

Ignacy Krasicki – satyry i liryki (wybór)

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz, Dziady cz.III, wybór poezji

Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod, Dziady cz. II, III, IV

Cyprian Kamil Norwid – wybór poezji

Wybrane sceny z dramatów romantycznych ( w tym utwory Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego)

Bolesław Prus – Lalka

Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem (wybrana nowela)

Wybór nowel pozytywistycznych

Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść

Wybór poezji młodopolskiej

Stanisław Wyspiański – Wesele

Gabriela Zapolska - Moralność pani Dulskiej

Witold Gombrowicz - Ferdydurke

Władysław Stanisław Reymont – Chłopi, t. 1: Jesień

Stean Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie

Witold Gombrowicz – fragmenty prozy

Wybrany utwór z prozy polskiej XX wieku (w tym utwór Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej)

Wybrany dramat XX wieku (w tym utwór Sławomira Mrożka i Stanisława Różewicza)

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadania

Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat

H. Kral - Zdążyć przed Panem Bogiem

 

Wybór poezji polskiej XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima,

Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka

i ks. Jana Twardowskiego), Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

Wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej

Utwory współczesne zaproponowane przez uczniów i nauczyciela

Inne teksty kultury (spektakle teatralne, filmy, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne,

teksty prasowe).

 

Literatura powszechna:

 

Wybrany klasyczny dramat starożytnej Grecji

Horacy – wybór pieśni

William Szekspir – wybrany dramat

Molier – wybrana komedia

Joann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wertera

Wybrana europejska powieść XIX wieku

Joseph Konrad – wybrany utwór

Wybrana powieść XX wieku

 

 

Bolesław Prus – Kamizelka

Henryk Sienkiewicz – Szkice węglem

Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem

Henryk Sienkiewicz – Potop

Władysław Reymont – Chłopi

Maria Dąbrowska – Noce i dnie

Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe

Gustaw Herling- Gruziński – Inny świat

Hanna Kraul – Zdążyć przed Panem Bogiem

Georgie Orwell - Folwark zwierzęcy

Tadeusz Borowski – opowiadania: Proszę państwa do gazu, Dzień na Harmenzach, U nas w Auschwitz,

Bitwa pod Grunwaldem

Zofia Kossak-Szczucka – Pożoga

 

 

Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni

Joseph Konrad – Lord Jim

Maria Konopnicka – Miłosierdzie gminy

Stefan Żeromski – Przedwiośnie

Sławomir Mrożek – Tango

Maria Konopnicka – Mendel Gdański

Molier – Świętoszek

Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

Witold Gombrowicz – Ferdydurke

Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera

Bolesław Prus – Lalka

Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią

 

 

Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość

Stefan Wyszyński - Zapiski więzienne

Ryszard Kapuściński – Cesarz

Henryk Sienkiewicz – Quo vadis

C.S. Lewis – Listy starego diabła do młodego

Daniel Defoe – Robinson Crusoe

Piotr Skarga – Kazania sejmowe (fragmenty)

Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski, Listy Listy (fragmenty)