Panorama Giełdy prac uczniów
foto: Piotr Zabłocki

Panorama wystawy Akademia Pana Rysia
foto: Piotr Zabłocki

Panorama wystawy najlepszych prac dyplomowych z lat 2008/2009 - BWA Bydgoszcz
foto: Piotr Zabłocki