Warszaty dla kandydatów do Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni
6, 13, 20, 27 maja 2017


Warszaty odbywają się w każdą sobotę maja od godziny 9:00 do 14:00. Podzielone są na trzy części po 2 godziny lekcyjne (razem 6 godzin / dzień). Podczas warsztatów prowadzone są zajęcia przygotowawcze do egzaminów z malarstwa, rzeźby i rysunku. Na zajęcia prosimy przynieść farby wodne, pędzle, ołówki, kartki w formacie A3 (do malowania kartki z bloku technicznego lub o podobnej gramaturze). Prosimy zadbać o odpowiedni ubiór, ponieważ na zajęciach z rzeźby można się ubrudzić.

Warsztaty są odpłatne. Koszt za jeden dzień (6 godzin) wynosi 30 zł. Opłata za cały miesiąc (24 godziny zajęć) 120 zł.

Pieniądze należy wpłacać w sekretariacie szkoły (ul. Orłowska 39) lub przelewem na konto w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata oraz cel - warsztaty.

Nr konta: NBP 18 1010 1140 0110 1913 9134 0000


H A R M O N O G R A M

warsztatów dla kandydatów do ZSP w Gdyni – 27 maja 2017 r.

 

 

 

M A L A R S T W O

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania

Wiadomości                 o sztuce

Godziny

zajęć

 

Sala nr 35

Piotr Budziszewski

 

Sala nr 36

Ewa Manuszewska

 

 

Sala nr 6

Katarzyna Szczodrowska

 

Sala nr 20

Jan Milczarek

 

Sala nr 24

Dorota                          Stec-Grochal

 

Sala nr 32b

Monika Polak

9.00 – 10.30

gr. III

gr. II

gr. I

gr. V

gr. VI

gr. IV

10.40 – 12.10

gr. IV

gr. V

gr. VI

gr. II

gr. III

gr. I

 

 R Y S U N E K

R Y S U N E K

Godziny

zajęć

 

 

Sala nr 35

Piotr Budziszewski

 

Sala nr 36

Ewa Manuszewska

 

 

Sala nr 6

Katarzyna Szczodrowska

Sala nr 20        

Jan Milczarek

 

Sala nr 24    

Dorota                          Stec-Grochal

 

Sala nr 1

Wojciech Juchniewicz

12.30 – 14.00

gr. IV

gr. V

gr. VI

gr. II

gr. III

gr. I