Statut ZSP w Gdyni, załączniki do Statutu, regulaminy i inne akty prawne.

wszystkie dokumenty w formacie .PDF

 • Prawo oświatowe
 • Statut Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Strategia i Program Rozwoju ZSP
 • Szkolny Program Wychowania
 • Szkolny Program Profilaktyki
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Działania Rady Szkoły
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin Zespołu Wychowawczego
 • Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej
 • Regulamin Galerii "Debiut"
 • Regulamin przyjmowania uczniów do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych ZSP w Gdyni
 • Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum Plastycznego w Gdyni
 • Regulamin przyjmowania uczniów do Policealnej Szkoły Plastycznej
 • Regulamin Medalu Absolwenta Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Regulamin pracy ZSP w Gdyni
 • Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSP w Gdyni
 • Regulamin wydawania odzieży w ZSP w Gdyni
 • Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych w ZSP w Gdyni
 • Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi w ZSP w Gdyni
 • Regulamin wycieczek szkolnych w ZSP
 • Schematyczny podział szkół w ZSP
 • Schemat organizacji ZSP wg. starego programu nauczania
 • Schemat organizacji ZSP wg. nowego programu nauczania
 • Regulamin egzaminu dyplomowego w ZSP
 • Regulamin zajęć fakultatywnych w ZSP
 • Regulamin przyznawania tytułu honorowego „Przyjaciel Szkoły”
 • Wniosek o przyznanie tytułu honorowego "Przyjaciel Szkoły"
 • Regulamin przeglądu prac z rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni