Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016 / 2017


przewodniczacy:
Miłosz Majkowski - kl. 3A LP
zastępcy:
Gabriela Dziekan i Eryk Reinvald
skarbnik:
Paulina Pioch

 

Nel Krysiak
przedstawiciele gimnazjum:
Kornelia Postupalska
 
Ewa Sandej
 
Łukasz Staszkiewicz