Terminarz pracy ZSP w Gdyni w roku szk. 2016 / 2017
L.p. Zadania Termin Uwagi
I Kalendarz roku szkolnego 2016/17 01.09.2015 - 31.08.2017  
  1. Zajęcia dydaktyczne:    I okres 01.09.2016 - 13.01.2017 16 tyg. zajęć dydaktycznych
                                              II okres 30.01 - 23.06.2017 16+2 tyg. zajęć dydaktycznych
  2. Wakacje    
     a/ zimowe 16 - 29.01.2017  
     b/ letnie 24.06 - 31.08.2017  
  3. Przerwy świąteczne:    
     a/ zimowa 23 - 30.12.2016  
     b/ wiosenna 13 - 18.04.2017  
  4. Zakończenie zajęć dydaktycznych klas IV LP i VI OSSP 18.03.2017 23 tyg zajęć edukacyjnych
II Zebrania dyrekcji szkoły raz w tygodniu M. Lis
III Przygotowanie planu lekcji 18 -31.08.2016 G.Kelpin, J. Milczarek, K.Łokuciejewska
IV Zebranie zespołu kier. szkoły  przynajmniej 1x na 2 m-ce M.Lis
V Przygotowanie Programu Pracy Szkoły    
   - szkolny program nauczania z wymaganiami edukacyjnymi 06.09.2016 kier. sekcji, nauczyciele p.
   - program wychowawczy szkoły 10.09.2016 G. Kelpin, D. Nitka, RR
   - przydział obowiązków 10.09.2016 M. Lis
   - opracowanie terminarza pracy szkoły 10.09.2016 M. Lis
   - opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 12.09.2016 M. Lis, A.Jukiewicz, G.Kelpin
VI Rada Szkoły i Rada Rodziców     
  - zebranie spawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców listopad, 2016 Przewodniczący RR
  - zebranie Rady Szkoły w nowym składzie listopad, 2016 Przewodniczący RS
VII Zebranie Rady Pedagogicznej:    
   1. Organizacyjna 27.08.2016 godz. 9.00
   2. Śródokresowa  I 03.11.2016 14.30
   3. Klasyfikacyjna za I półrocze:  30.01.2017 15.oo
   4. Klasyfikacyjna końcowa klas dyplomowych i środokresowa II 21.03.2017 15.00
   5. Śródokresowa  III 17.05.2017 15.00
   6. Klasyfikacyjna - roczna 20.06.2017 9.00
   7. Sprawozdawczo - organizacyjna 27.06.2017 9.00
   8. Organizacyjna 29.08.2017 9.00
VIII Zebrania z rodzicami    
   1. Uczniów klas I OSSP i  I LP 09.09.2016 wych.kl  I godz. 17.oo
   2. Uczniów  klas III OSSP 30.09.2016 wych.kl III, godz.16.30
   3. Uczniów klas IV LP i VI OSSP 30.09.2016 wych.kl  godz.17.30
   4. Wywiadówki 04.11.2016 17.oo
  31.01.2017 17.oo
  22.03.2017 17.oo
  19.05.2017 17.oo
IX Uroczystości szkolne:    
   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016 g.9.oo T. Sójka, A. Grajewska-Byczkowska
   2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016 g.15.oo P. Boroń, K. Szczodrowska, B. Jarych
   3. 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości 11.11.2016 tablica N. Filipowicz, P. Karczewski
   4. Wigilia szkolna 22.12.2016 u:12.oo i p:13.oo ??
   5. Uroczystości związane z 3 Maja 03.05.2016 B. Szymańska, M. Grzęda
   6. Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia szkoły 27.04.2017, godz. 12.00 godz. 12.oo wych.kl.przedmat.
   7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 godz. 9.oo
L.p. Zadania Termin Uwagi
X Egzaminy:    
  1. Egzaminy poprawkowe    
  - maturalne 22 sierpień 2017 godz. 9.00
  - poprawkowe, klasyfikacyjne 28 sierpień 2017 godz. 9.00
  - dyplomowe 27 wrzesień 2017 godz. 8.00
  2. Egzamin gimnazjalny    
  a) Opracowanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego klas gimnazjalnych 29.09.2016 M. Dziecielska
  b) Złożenie deklaracji wyboru języka obcego 29.09.2016 K. Byczkowska, D. Zawiślak
         c) Próbny egzamin 8 - 10.12.2016 OPERON
        d) Egzaminy:    
             - przedmioty humanistyczne 19 kwiecień 2017 godz. 9.oo, 11.oo
             - przedmioty matematyczno-przyrodnicze 20 kwiecień 2017 godz. 9.oo, 11.oo
             - język obcy nowożytny 21 kwiecień 2017 godz. 9.oo, 11.oo
  e) Wyniki egzaminów 23 czerwca 2017  
  3. Egzaminy dyplomowe LP i OSSP   A. Jurkiewicz
  a) Zatwierdzenie tematów egzaminu dyplomowego 10 październik 2016 A. Jurkiewicz
  b) Ogłoszenie tematów prac dyplomowych, zagadnień do historii sztuki oraz z elementów historii i technologii specjalności 24 październik 2016 A. Jurkiewicz, nauczyciele prowadzący
  c) Podanie wymagań edukacyjnych 27 listopad 2016 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  d) Opracowanie zestawów egzaminacyjnych dla części teoretycznej  6 marzec 2017 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  e) Odbiór prac dyplomowych 13 - 16.03.2017 A. Jurkiewicz , nauczyciele specjaln.
  e) Egzaminy:    
      - historia sztuki 24, 27, 28.03.2017 wg harmonogramu
      - prezentacja prac dyplomowych 29 - 31.03.2017 wg harmonogramu
  4. Egzamin maturalny   M. Lis
  - złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 29.09.2016 M. Lis
  - próbne egzaminy 22 - 25.11.2016 OPERON
  - pisemny wg terminarza CKE:    
  język polski czwartek, 4 maj 2017 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka piątek, 5 maj 2017 9.00 PP
  język angielski poniedziałek, 8 maj 2017 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka wtorek, 9 maj 2017 9.00 PR
  historia sztuki poniedziałek, 15 maj 2017 14.00 PR+PP
  filozofia piątek, 12 maja 2017 14.00 PR
  chemia wtorek, 16 maja 2017 9.00 PR
  biologia piątek, 12. maja 2017 9.00 PR
  język francuski piątek, 19 maja 2017 9.00 PP
  inne przedmioty wg terminarza CKE   M. Lis, wg harmonogramu
             - ustny: 8 - 20.05.2017 M.Lis, G. Kelpin
  - wyniki egzaminu maturalnego 30.06.2017  
  6. Egzaminy wstępne   A.Jurkiewicz
  - przygotowanie testów z wiedzy o sztuce 23.05.2017 M. Polak
               - OSSP i LP 03.06.2017 godz.8.00 
  7. Przeglądy z rysunku i malarstwa:   P. Budziszewski
  1.  klasa III OSSP 22-23.05.2017 powołana komisja
  2. klasa II A  LP 29,31.05.2017 powołana komisja
  3. klasa II B  LP 26, 30.05.2017 powołana komisja
  4. klasa VI OSSP 6 - 10.03.2017 powołana komisja
  5. Klasa IV A  LP 6 - 10.03.2017 powołana komisja
  6. Klasa IV B  LP 6 - 10.03.2017 powołana komisja
XI Spotkania zespołu wychowawczego wrzesień, 2016 G. Kelpin, D. Nitka
  listopad, 2016 G. Kelpin, D. Nitka
  styczeń, 2017 G. Kelpin, D. Nitka
  marzec, 2017 G. Kelpin, D. Nitka
  maj, 2017 G. Kelpin, D. Nitka
  czerwiec, 2017 G. Kelpin, D. Nitka
L.p. Zadania Termin Uwagi
XII Zebrania Komisji Plastycznej 20.9.2016 A. Jurkiewicz
  31.1.2017 A. Jurkiewicz
  20.3.2017 A. Jurkiewicz
  23.6.2017 A. Jurkiewicz
Xlll Konkursy, biennale i przeglądy ogólnopolskie    
1  V Międzynarodowego Biennale Fotografii Szkół Plastycznych "Widzieć więcej" ZSP w Gdyni czerwiec - październik 2017  Andrzej Jurkiewicz, Tomasz Zerek
2 II Międzynarodowe Biennale medalierstwa Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie  26 – 30 września 2016 Adam Arabski
3 X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny. Rodzina na drogach współczesnego świata” Stowarzyszenie Lubelski Plastyk marzec - kwiecień 2017 Tomasz Sójka
4 Międzynarodowy Konkurs Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Terroryzm – nie”  luty - marzec 2017 Andrzej Jurkiewicz, Józef Paweł Karczewski, Tomasz Zerek
5 IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Pudełko zwane wyobraźnią – ks. Jan Twardowski”. ZPSP Kielce 3 – 30 listopad 2016 r. Małgorzata Jarocka
6 IX Ogólnopolski Konkurs Projektowy dla Uczniów Szkół Plastycznych "Kalendarz autorski- 2017 ”, temat KONTRA, LP Poznań listopad - grudzień 2016 Małgorzata Jarocka
7 III Ogólnopolskie Biennale Dekorowania Wnętrz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie 26 - 27 styczeń 2017  D. Stac-G., R. Hinc
8 VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – EKSLIBRYS ,,Bajki, Baśnie i Legendy Polskie ” Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu marzec 2017. Andrzej Jurkiewicz, Teresa Burzycka
9 XIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Plastycznych Klas Starszych Zespół Szkół Plastycznych w Bielsko Biała marzec 2017. Józef Paweł Karczewski, Tomasz Sójka 
10 Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – ,,Koniec” Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 30 kwietnia 2017. Wojciech Juchniewicz
11 XIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Plastycznych Klas młodszych Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie wrzesień - październik 2017 Ewa Manuszewska
12 Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby w LP w Poznaniu. 10 - 11 marzec 2017  A. Jurkiewicz, P. Budziszewski, I. Duszyński, A. Arabski
13 Przegląd wyróżnionych prac dyplomowych "Dyplom 2017" w ZSP w Bydgoszczy maj - czerwiec 2017 A. Jurkiewicz, nauczyciele klas dyplomowych 2016, 2017
14 VII Ogólnopolskie Biennale ,,Pejzaż ludzki” dedykowane Józefowi Czapskiemu w Kraków grudzień 2016 - styczeń 2017 Piotr Budziszewski, Tomasz Sójka
15 II Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku pod hasłem: KOLORY UCZUĆ  26 maja 2017 Joanna Nurowska, Barbara Jarych
16  XIV Edycja konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej 42675 Teresa Burzycka
17 III Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa im. Piotra Potworowskiego „Figury ciała”    42705 Piotr Budziszewski, Józef Paweł Karczewski
18 IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Geniusz Kresów pt. Mieczysław Kosz - legenda jazzu 42856 Wojciech Juchniewicz
L.p. Zadania Termin Uwagi
XlV   Plenery:    
1 XXIV Ogólnopolski Plener Rysunkowo – Malarski im. Krystyny Drążkiewicz Kazimierz Biskupi – 2016 ZSP  W Kole wrzesień 2016. P. Bidziszewski
2 XXII Ogólnopolski Plener Malarski – „Jeżów 2017” ZSP w Tarnowie 18 -27 maj 2017  
3 XXV Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski ,,Myślęcinek 2017”    Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 28 maja – 9 czerwca 2017 r.  Marcin Grzęda 
4 XX Ogólnopolski Plener Rysunkowo – Malarski im. Krystyny Drążkiewicz "Kazimierz Biskupi 2017" Zespół Szkół Plastycznych w Kole  10 – 24 września 2017 r.  Piotr Budziszewski 
XV Powołanie Komisji Egzaminacyjnych   M. Lis
   1. Egzaminów gimnazjalnych styczeń, 2017 OKE
   2. Egzamin dyplomowy luty, 2017 - zgł. CEA
   3. Egzamin maturalny luty, 2017 OKE
   4. Egzamin wstępny maj, 2017 M. Lis
XVI Seminaria, konferencje metodyczne dla nauczycieli    
1  „ Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora szkoły ” – Konferencja szkoleniowa w Częstochowie 9 listopada 2016 M. Lis, A.Jurkiewicz
2 Ogólnopolskie Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki w ZPSP Warszawa     4 - 5  listopad 2016  Magdalena Jędrzejczak, Monika Polak
3 Zmiany w prawie oświatowym. Szkolenie dla doradców metodycznych 23 - 24 listopada 2017  Andrzej Jurkiewicz
4 Plener dla nauczycieli rysunku i malarstwa w Radziejowicach. 28.09 - 2.10.2016 Ewa Manuszewska
5 Szkolenie Rady Pedagogicznej   M.Lis,  A.Jurkiewicz, G. Kelpin
XVII Wystawy szkolne    
1 budynek główny wg zał. harmon. P. Karczewski, E. Manuszewska
2 wystawy prac poza szkołą wg harm.imp.art. A. Jurkiewicz
3 III Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych. ,,Pomiędzy” Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni - wernisaż październik 16 E. Manuszewska, R. Hinc, A.Jurkiewicz
4 Półroczna wystawa prac uczniów 13 - 31.01.2017  
  Roczna wystawa prac uczniów 23.06 - 10.07.2017  
5  wystawa prac dyplomowych kweicień 2017 E. Manuszewska, nauczyciel p.
6  wystawy w galerii Debiut wg opr harmonogramu E. Manuszewska
XVlll  Dokształcanie nauczycieli    
1  Kursy pedagogiczne, uzupełniające wykształcenie cały rok  
2 Studia podyplomowe cały rok K. Byczkowska, M.Dziecielska
3 Opracowanie programu wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego październik 2016. 2016 przewodniczący zespołów przedmiotowych, D. Nitka
XlX Wyjazdy i współpraca z zagranicą:    
  Recklinghausen kwiecień, maj 2017 D. Bańko, P. Karczewski
  Malta lis-16 J. Milczarek
  wg zgłoszeń   A. Jurkiewicz, G. Kelpin
L.p. Zadania Termin Uwagi
XX Konkursy, zadania wewnątrzszkolne    
  1. Ilustrowany informator naszej szkoły, baner i inne materiały promocyjne listopad, 2016 A. Jurkiewicz, D. Stec-G.
  2. Wewnątrzszkolny przegląd rysunku, malarstwa i rzeźby - etap I luty, 2017 P. Budziszewski, A. Arabski, I.Duszyński
  3. Organizacja IV Biennale Plakatu cały rok-wg opracowanego harmonogramu A. Jurkiewicz + zespół
XXI Realizacja nadzoru pedagogicznego    
  1. hospitacje wg ustaleń z nauczycielami dyrektor, wicedyrektorzy, kierownicy sekcji
  2. ocena pracy nauczyciela wg harmongramu dyrektor, wicedyrektorzy
  3. badanie realizacji programu nauczania szkoły wg harmongramu dyrektor, wicedyrektorzy
  4. hospitacje zajęć praktycznych i wf pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia cały rok kierownicy działów i przewodn zespołów przedmiotowych, inspektor BHP
  5. Ewaluacja wewnątrzszkolna   K. Łokuciejewska, M. Borowska
  - określenie obszarów i opracowanie planów realizacji 42614  
  - utworzenie zespołów 10.10.2015  
  - realizacja ewaluacji 10.10.2016 - 10.06.2017  
  - podsumowanie ewaluacji czerwiec, 2016  
  6. Prowadzenie dokumentacjio Szkolnych Planów Nauczania (SPN) cały rok Ewa Manuszewska
XXII Awans zawodowy nauczycieli    
1 wnioski o rozpoczęcie stażu z planami rozwoju zawodowego (kontraktowi i mianowani) 14.09.2016 nauczyciele zainteresowani
2 złożenie projektów planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 14.09.2016 nauczyciele stażyści
3 określenie terminów stażu i wyznaczenie opiekunów 30.09.2016 Marek Lis
4 zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli do 30 września 2016 Marek Lis
5 oceny dorobku zawodowego nauczycieli czerwiec, 2017 opiekunowie stażystów, dyrektor
6 składanie sprawozdań z realizacji planów za okres stażu i wniosków o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego czerwiec, 2017 nauczyciele zainteresowani
7 komisje kwalifikacyjne  czerwiec, 2016 dyrektor
XXIll Konferencje metodyczne dla nauczycieli wrzesień-październik 2017 wg wykazy konferencji CEN w Gdańsku
XXlV Zebrania sekcji przynajmniej 4x w roku kierownicy sekcji
XXV Dni otwarte szkoły 21 - 22.04.2017 kierownicy sekcji