T E R M I N A R Z   P R A C Y   Z S P  W  G D Y N I
W   R O K U   S Z K O L N Y M   2 0 1 8 / 2 0 1 9
 
L.p. Zadania Termin Uwagi
I Terminarz roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 - 31.08.2019  
  1. Zajęcia dydaktyczne:    I okres 4.09.2018 - 19.01.2019 18 tyg. zajęć dydaktycznych
                                           II okres 21.01 - 21.06.2019 16+2 tyg. zajęć dydaktycznych
  2. Wakacje    
     a/ zimowe 11.02 -  23.02.2019  
     b/ letnie 22.06 - 31.08.2019  
  3. Przerwy świąteczne:    
     a/ zimowa 23 - 31.12.2018  
     b/ wiosenna 18 - 23.04.2019  
  4. Zakończenie zajęć dydaktycznych klas IV LP i VI OSSP 15.03.2019 24 tyg zajęć edukacyjnych
  5. Plener artystyczny 10.06 - 15.06.2019 1 tyg
  6. Przygotowanie wystawy rocznej 17.06 - 19.06.2019  
II Zebrania dyrekcji szkoły raz w tygodniu M. Lis
III Przygotowanie planu lekcji 18 -31.08.2018 G. Kelpin, J. Milczarek
IV Zebranie zespołu kier. szkoły  przynajmniej 1x na 3 m-ce M. Lis
V Przygotowanie Programu Pracy Szkoły    
   - szkolny program nauczania z wymaganiami edukacyjnymi 08.09.2018 kier. sekcji, nauczyciele p.
   - program wychowawczy szkoły 10.09.2018 G. Kelpin, D. Nitka, RR
   - przydział obowiązków 29.08.2018 M. Lis
   - opracowanie terminarza pracy szkoły 29.08.2018 M. Lis
   - opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 11.09.2018 M. Lis, A.Jukiewicz, G.Kelpin
VI Rada Szkoły i Rada Rodziców     
  - zebranie spawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców listopad, 2018 Przewodniczący RR
  - zebranie Rady Szkoły w nowym składzie listopad, 2018 Przewodniczący RS
VII Zebranie Rady Pedagogicznej:    
   1. Organizacyjna 30.08.2018 godz. 9.00
   2. Śródokresowa  I 12.11.2018 15.30
   3. Klasyfikacyjna za I półrocze:  22.01.2019 15.30
   4. Klasyfikacyjna końcowa klas dyplomowych i śródokresowa II 20.03.2019 15.30
   5. Śródokresowa  III 17.05.2019 15.30
   6. Klasyfikacyjna - roczna 17.06.2019 8.00
   7. Sprawozdawczo - organizacyjna 26.06.2019 9.00
   8. Organizacyjna 28.08.2019 9.00
VIII Zebrania z rodzicami    
   1. Uczniów klas  I LP 10.09.2018 wych.kl I godz. 17.00
   2. Uczniów  klas III OSSP 28.09.2018 wych.kl III, godz.16.30
   3. Uczniów klas IV LP i VI OSSP 28.09.2018 wych.kl  godz.17.30
   4. Wywiadówki 13.11.2018 17.00
    25.01.2019 17.00
    21.03.2019 17.00
    20.05.2019 17.00
IX Uroczystości szkolne:    
   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 g.9.oo D. Stec-Grochal, M. Kielińska
   2. Dzień Edukacji Narodowej 12.10.2018 g.13.oo J. P. Karczewski, A. Kozubska
   3. 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości - wernisaż 09.11.2018 wystawa A. Jurkiewicz,                                                 E. Manuszewska
   4. Wigilia szkolna 21.12.2018 u:12.25 i p:13.30 
   5. Uroczystości związane z 3 Maja 03.05.2018 B. Szymańska, N. Filipowicz
   6. Uroczyste wręczenie dyplomów  26.04.2018 godz. 12.30 wych.kl.przedmat.
   7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 godz. 9.00
L.p. Zadania Termin Uwagi
X Egzaminy:    
  1. Egzaminy poprawkowe    
  - maturalne 20 sierpień 2019 godz. 9.00
  - poprawkowe, klasyfikacyjne 27 sierpień 2019 godz. 9.00
  - dyplomowe do 28.09.2019 godz. 8.00
  2. Egzamin gimnazjalny    
  a) Opracowanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego klas gimnazjalnych 30.10.2018 K. Byczkoska, P. Karczewski
  b) Złożenie deklaracji wyboru języka obcego 29.09.2018 K. Byczkowska, D. Zawiślak
         c) Próbny egzamin grudzień 18 OPERON
        d) Egzaminy:    
             - przedmioty humanistyczne 10 kwiecień 2019 godz. 9.oo, 11.oo
             - przedmioty matematyczno-przyrodnicze 11 kwiecień 2019 godz. 9.oo, 11.oo
             - język obcy nowożytny 12 kwiecień 2019 godz. 9.oo, 11.oo
  e) Wyniki egzaminów 14 czerwca 2019  
  3. Egzaminy dyplomowe LP i OSSP   A. Jurkiewicz
  a) Zatwierdzenie tematów egzaminu dyplomowego 8 październik 2018 A. Jurkiewicz
  b) Ogłoszenie tematów prac dyplomowych, zagadnień do historii sztuki oraz z elementów historii i technologii specjalności 23 październik 2018 A. Jurkiewicz, nauczyciele prowadzący
  c) Podanie wymagań edukacyjnych egzaminu dyplomowego 23 październik 2018 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  d) Opracowanie zestawów egzaminacyjnych dla części teoretycznej  5 marzec 2019 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  e) Odbiór prac dyplomowych 13 - 15.03.2019 A. Jurkiewicz , nauczyciele specjaln.
  e) Egzaminy:    
      - historia sztuki 25 - 27.03.2019 wg harmonogramu
      - prezentacja prac dyplomowych 28 - 30.03.2019 wg harmonogramu
  4. Egzamin maturalny   M. Lis
  - złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 27.09.2018 M. Lis
  - próbne egzaminy 43405 OPERON
  - pisemny wg terminarza CKE:    
  język polski poniedziałek, 6 maj 2019 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka wtorek, 7 maj 2019 9.00 PP
  język angielski środa, 8 maj 2019 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka środa, 9 maj 2018 9.00 PR
  historia sztuki środa, 15 maj 2019 14.00 PR+PP
  inne przedmioty wg terminarza CKE   M. Lis, wg harmonogramu
  - ustny: 9 - 22.05.2019 M.Lis, G. Kelpin
  - wyniki egzaminu maturalnego 03.07.2019 ????  
  6. Egzaminy wstępne   A.Jurkiewicz
  - dni otwarte szkoły 27 i 29 kwietnia 2019  
  - warsztaty dla kandydatów 11, 18, 25, maja i 1 czrwca 2019 A.Jurkiewicz
  - przygotowanie testów z wiedzy o sztuce 30.05.2019 M. Jędrzejczak
  - egzamin do LP 07.06.2019 godz. 8.00 A.Jurkiewicz
  - egzamin do LSP 08.06.2019 godz. 8.00 A.Jurkiewicz
  7. Przeglądy z rysunku i malarstwa:   P. Budziszewski
  1.  klasa III OSSP 20-30.05.2019 powołana komisja
  2. klasa II A  LP 20-30.05.2019 powołana komisja
  3. klasa II B  LP 20-30.05.2019 powołana komisja
  4. klasa VI OSSP 4-8.03.2019 powołana komisja
  5. Klasa IV A  LP 4-8.03.2019 powołana komisja
  6. Klasa IV B  LP 4-8.03.2019 powołana komisja
XI Spotkania zespołu wychowawczego wrzesień, 2018 G. Kelpin, D. Nitka
    listopad, 2018 G. Kelpin, D. Nitka
    styczeń, 2019 G. Kelpin, D. Nitka
    marzec, 2019 G. Kelpin, D. Nitka
    maj, 2019 G. Kelpin, D. Nitka
    czerwiec, 2019 G. Kelpin, D. Nitka
L.p. Zadania Termin Uwagi
XII Zebrania Komisji Plastycznej 20.9.2018 A. Jurkiewicz
    25.1.2019 A. Jurkiewicz
    7.3.2019 A. Jurkiewicz
    19.6.2019 A. Jurkiewicz
Xlll Konkursy, biennale i przeglądy ogólnopolskie    
  1. III Międzynarodowe Biennale Medalierstwa „Wielcy wynalazcy i odkrywcy w dziedzinie nauki i techniki”  Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie    wrzesień 2018  P. Boroń
  2. VI Międzynarodowe  Biennale Fotografii Szkół Plastycznych „My młodzi” – Gdynia 2019 wrzesień 2018 – październik 2019 T. Zerek, M. Borowska, M. Jarocka, J. Paluchowski                                             
  3. XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  „Portret Rodzinny” Lublin 2019   Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie       marzec 2019  K. Szczodrowska
  4. IV Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa im. Piotra Potworowskiego  „Figury ciała” – 2018/2019    Liceum Plastyczne w Poznaniu  sty.19 p. Budziszewski
  5. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pudełko Zwane Wyobraźnią” Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach 43405 M. Jarocka
  6. Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Plastycznych  z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski „Jeszcze Polska...”  Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie wrzesien 2018 A. Arabski, P. Budziszewski
  7. III Ogólnopolskie Biennale „W stronę fantazji i wyobraźni” dedykowane Zdzisławowi Beksińskiemu     Liceum Plastyczne w Krośnie    43405 w. Juchniewicz
  8. IV Ogólnopolskie Biennale Aranżacji Przestrzeni  Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Gersona w Warszawie listopad-grudzień 2019 D. Stec-g. R. Hinc
  9. VIII Ogólnopolskiego Biennale "Pejzaż Ludzki"  dedykowane Józefowi Czapskiemu Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie paź.18 P. Karczewski
  10. XIV Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych  Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku Białej  43525 P. Karczewski
  11. XIV Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa  Uczniów Klas Młodszych Szkół Plastycznych Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie 43617 E. Manuszewska
  12. Makroregionalny Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby   ? 2019 A. Jurkiewicz, P. Budziszewski,
I. Duszyński, A. Arabski
  13. Przegląd wyróżnionych prac dyplomowych "Dyplom 2019"  w ZSP w Bydgoszczy maj - czerwiec 2019 A. Jurkiewicz, nauczyciele klas dyplomowych 2018, 2019
XlV   Plenery:    
  1. XXVI Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drążkiewicz "Rychwał 2018" - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu  9–23 września 2018 r.  Piotr Budziszewski 
  2. Międzyszkolny Plener Rysunkowo-Malarski w Skokach k/Poznania    10–14 września 2018 r. Piotr Budziszewski 
  3. Planowane szkolne plenery 10-15 czerwca 2019 r. wg zał. harmon. A. Jurkiewicz, G. Kelpin
L.p. Zadania Termin Uwagi
XV Powołanie Komisji Egzaminacyjnych   M. Lis
   1. Egzaminów gimnazjalnych styczeń, 2019 OKE
   2. Egzamin dyplomowy luty, 2019 - zgł. CEA
   3. Egzamin maturalny luty, 2019 OKE
   4. Egzamin wstępny maj, 2019 M. Lis
XVI Seminaria, konferencje metodyczne dla nauczycieli    
  1. Konferencja i seminarium nauczycieli historii sztuki w Warszawie 27-28 październik  2018 M. Jędrzejczak, A. Szwarc, M. Polak
  2. Szkolenie Rady Pedagogicznej wg harm. M.Lis,  A.Jurkiewicz, G. Kelpin
XVII Wystawy szkolne    
  1. budynek główny wg zał. harmon. J. Karczewski, E. Manuszewska
  2. wystawy prac poza szkołą wg harm.imp.art. A. Jurkiewicz
  3. IV Ogólnopolskie Biennale Plakatu Skół Plastycznych - Gdynia 2018 r. październik 18 E. Manuszewska, A. Jurkiewicz
  4. Półroczna wystawa prac uczniów 21 - 27.01.2019 E. Manuszewska, A. Jurkiewicz
  5. Roczna wystawa prac uczniów 21.06 - 7.07.2019 A. Jukiewicz, E. Manuszewska
  6.  wystawa prac dyplomowych 26.04 - 19.05.2019 E. Manuszewska, nauczyciel p.
  7.  wystawy w galerii Debiut wg opr harmonogramu E. Manuszewska
XVlll  Dokształcanie nauczycieli    
  1. Kursy pedagogiczne, uzupełniające wykształcenie cały rok  
  2. Studia podyplomowe cały rok K. Byczkowska
XlX Wyjazdy i współpraca z zagranicą:    
  Recklinghausen kwiecień, maj 2019 A. Kozubska, J. Karczewski
XX Konkursy, zadania wewnątrzszkolne    
  1. Ilustrowany informator naszej szkoły, baner i inne materiały promocyjne listopad, 2018 A. Jurkiewicz, M. Jarocka
  2. Wewnątrzszkolny przegląd rysunku, malarstwa i rzeźby - etap I luty, 2019 P. Budziszewski, A. Arabski, I.Duszyński
XXI Realizacja nadzoru pedagogicznego    
  1. hospitacje wg ustaleń z nauczycielami dyrektor, wicedyrektorzy, kierownicy sekcji
  2. ocena pracy nauczyciela wg harmongramu dyrektor, wicedyrektorzy
  3. badanie realizacji programu nauczania szkoły wg harmongramu dyrektor, wicedyrektorzy
  4. hospitacje zajęć praktycznych i wf pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia cały rok kierownicy działów i przewodn zespołów przedmiotowych, inspektor BHP
  5. Ewaluacja wewnątrzszkolna   K. Łokuciejewska, M. Borowska
  - określenie obszarów i opracowanie planów realizacji 43344  
  - utworzenie zespołów 15.10.2018  
  - realizacja ewaluacji 10.10.2018 - 10.06.2019  
  - podsumowanie ewaluacji sierpień, 2019  
  6. Prowadzenie dokumentacjio Szkolnych Planów Nauczania (SPN) cały rok Ewa Manuszewska
L.p. Zadania Termin Uwagi
XXII Awans zawodowy nauczycieli    
  1. wnioski o rozpoczęcie stażu z planami rozwoju zawodowego (kontraktowi i mianowani) 23.09.2018 nauczyciele zainteresowani
  2. złożenie projektów planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 23.09.2018 nauczyciele stażyści
  3. określenie terminów stażu i wyznaczenie opiekunów 30.09.2018 Marek Lis
  4. zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli do 30 września 2018 Marek Lis
  5. oceny dorobku zawodowego nauczycieli czerwiec, 2019 opiekunowie stażystów, dyrektor
  6. składanie sprawozdań z realizacji planów za okres stażu i wniosków o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego czerwiec, 2019 nauczyciele zainteresowani
  7. komisje kwalifikacyjne  czerwiec, 2019 dyrektor
XXIll Konferencje metodyczne dla nauczycieli wrzesień-październik 2018 wg wykazy konferencji CEN w Gdańsku
XXlV Zebrania sekcji przynajmniej 4x w roku kierownicy sekcji
XXV Organizacja jubileuiszu 75 lecia szkoły wrzesień 2018 - wrzesień 2020 M. Lis
  1. powołanie zespołów organizacyjnych wrz.18  
  2. Powołanie Honorowego Patronatu paź.18  
  3. Przegląd realizacji zadań sty.19  
  4. Wybranie projektów do realizcji maj.19