T E R M I N A R Z   P R A C Y   Z S P  W  G D Y N I
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
L.p. Zadania Termin Uwagi
I Kalendarz roku szkolnego 2017/18 01.09.2017 - 31.08.2018  
  1. Zajęcia dydaktyczne:    I okres 4.09.2017 - 12.01.2018 17 tyg. zajęć dydaktycznych
                                              II okres 15.01 - 22.06.2018 16+3 tyg. zajęć dydaktycznych
  2. Wakacje    
     a/ zimowe 29.01 - 10.02.2018  
     b/ letnie 25.06 - 31.08.2018  
  3. Przerwy świąteczne:    
     a/ zimowa 23 - 31.12.2017  
     b/ wiosenna 29.03 - 3.04.2018  
  4. Zakończenie zajęć dydaktycznych klas IV LP i VI OSSP 16.03.2018 24 tyg zajęć edukacyjnych
  5. Plener artystyczny 4.06 - 16.06.2018 2 tyg
  6. Przygotowanie wystawy rocznej 18.06 - 21.06.2018 1 tydz
II Zebrania dyrekcji szkoły raz w tygodniu M. Lis
III Przygotowanie planu lekcji 18 -31.08.2017 G.Kelpin, J. Milczarek
IV Zebranie zespołu kier. szkoły  przynajmniej 1x na 2 m-ce M.Lis
V Przygotowanie Programu Pracy Szkoły    
   - szkolny program nauczania z wymaganiami edukacyjnymi 08.09.2017 kier. sekcji, nauczyciele p.
   - program wychowawczy szkoły 06.09.2017 G. Kelpin, D. Nitka, RR
   - przydział obowiązków 28.08.2017 M. Lis
   - opracowanie terminarza pracy szkoły 28.08.2017 M. Lis
   - opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 08.09.2017 M. Lis, A.Jukiewicz, G.Kelpin
VI Rada Szkoły i Rada Rodziców     
  - zebranie spawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców listopad, 2017 Przewodniczący RR
  - zebranie Rady Szkoły w nowym składzie listopad, 2017 Przewodniczący RS
VII Zebranie Rady Pedagogicznej:    
   1. Organizacyjna 29.08.2017 godz. 9.00
   2. Śródokresowa  I 06.11.2017 15.00
   3. Klasyfikacyjna za I półrocze:  17.01.2018 15.oo
   4. Klasyfikacyjna końcowa klas dyplomowych i środokresowa II 20.03.2018 15.00
   5. Śródokresowa  III 17.05.2018 15.00
   6. Klasyfikacyjna - roczna 19.06.2018 9.00
   7. Sprawozdawczo - organizacyjna 27.06.2018 9.00
   8. Organizacyjna 28.08.2018 9.00
VIII Zebrania z rodzicami    
   1. Uczniów klas  I LP 08.09.2017 wych.kl  I godz. 17.oo
   2. Uczniów  klas III OSSP 29.09.2017 wych.kl III, godz.16.30
   3. Uczniów klas IV LP i VI OSSP 29.09.2017 wych.kl  godz.17.30
   4. Wywiadówki 07.11.2017 17.oo
    18.01.2018 17.oo
    21.03.2018 17.oo
    21.05.2018 17.oo
IX Uroczystości szkolne:    
   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 g.9.oo T. Sójka, A. Grajewska-Byczkowska
   2. Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2016 g.15.oo ????
   3. 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości 11.11.2016 tablica N. Filipowicz, P. Karczewski
   4. Wigilia szkolna 22.12.2017 u:12.oo i p:13.oo 
   5. Uroczystości związane z 3 Maja 03.05.2016 B. Szymańska, M. Grzęda
   6. Uroczyste wręczenie dyplomów  27.04.2018 godz. 12.oo wych.kl.przedmat.
   7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 godz. 9.oo
L.p. Zadania Termin Uwagi
X Egzaminy:    
  1. Egzaminy poprawkowe    
  - maturalne 21 sierpień 2018 godz. 9.00
  - poprawkowe, klasyfikacyjne 27 sierpień 2018 godz. 9.00
  - dyplomowe 28 wrzesień 2018 godz. 8.00
  2. Egzamin gimnazjalny    
  a) Opracowanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego klas gimnazjalnych 29.09.2017 M. Dziecielska
  b) Złożenie deklaracji wyboru języka obcego 29.09.2017 K. Byczkowska, D. Zawiślak
  c) Próbny egzamin 5 - 7.12.2017 OPERON
         d) Egzaminy:    
             - przedmioty humanistyczne 18 kwiecień 2018 godz. 9.oo, 11.oo
             - przedmioty matematyczno-przyrodnicze 19 kwiecień 2018 godz. 9.oo, 11.oo
             - język obcy nowożytny 20 kwiecień 2018 godz. 9.oo, 11.oo
  e) Wyniki egzaminów 15 czerwca 2018  
  3. Egzaminy dyplomowe LP i OSSP   A. Jurkiewicz
  a) Zatwierdzenie tematów egzaminu dyplomowego 6 październik 2017 A. Jurkiewicz
    b) Ogłoszenie tematów prac dyplomowych, zagadnień do historii sztuki oraz z elementów historii i technologii specjalności 20 październik 2017 A. Jurkiewicz, nauczyciele prowadzący
    c) Podanie wymagań edukacyjnych 20 październik 2017 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
    d) Opracowanie zestawów egzaminacyjnych dla części teoretycznej  2 marzec 2018 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  e) Odbiór prac dyplomowych 13 - 16.03.2018 A. Jurkiewicz , nauczyciele specjaln.
  e) Egzaminy:    
      - historia sztuki 22 - 24.03.2018 wg harmonogramu
      - prezentacja prac dyplomowych 26 - 28.03.2018 wg harmonogramu
  4. Egzamin maturalny   M. Lis
  - złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 29.09.2017 M. Lis
  - próbne egzaminy 21 - 23.11.2017 OPERON
  - pisemny wg terminarza CKE:    
  język polski piątek, 4 maj 2018 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka poniedziałek, 7 maj 2018 9.00 PP
  język angielski wtorek, 8 maj 2018 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka środa, 9 maj 2018 9.00 PR
  historia sztuki czwartek, 10 maj 2018 14.00 PR+PP
  inne przedmioty wg terminarza CKE   M. Lis, wg harmonogramu
             - ustny: 9 - 22.05.2018 M.Lis, G. Kelpin
  - wyniki egzaminu maturalnego 03.07.2018  
  6. Egzaminy wstępne   A.Jurkiewicz
  - przygotowanie testów z wiedzy o sztuce 23.05.2018 M. Jędrzejczak
               - LP 02.06.2018 godz.8.00 
  7. Przeglądy z rysunku i malarstwa:   P. Budziszewski
  1.  klasa III OSSP 17 - 30.052018 powołana komisja
  2. klasa II A  LP 17 - 30.052018 powołana komisja
  3. klasa II B  LP 17 - 30.052018 powołana komisja
  4. klasa VI OSSP 5 - 9.03.2018 powołana komisja
  5. Klasa IV A  LP 5 - 9.03.2018 powołana komisja
  6. Klasa IV B  LP 5 - 9.03.2018 powołana komisja
XI Spotkania zespołu wychowawczego wrzesień, 2017 G. Kelpin, D. Nitka
    listopad, 2017 G. Kelpin, D. Nitka
    styczeń, 2018 G. Kelpin, D. Nitka
    marzec, 2018 G. Kelpin, D. Nitka
    maj, 2018 G. Kelpin, D. Nitka
    czerwiec, 2018 G. Kelpin, D. Nitka
L.p. Zadania Termin Uwagi
XII Zebrania Komisji Plastycznej 19.9.2017 A. Jurkiewicz
    18.1.2018 A. Jurkiewicz
    5.3.2018 A. Jurkiewicz
    21.6.2018 A. Jurkiewicz
Xlll Konkursy, biennale i przeglądy ogólnopolskie    
1 IV Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych. Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni  wrzesień 2017 r. - październik 2018 r.   A. Jurkiewicz,  T. Burzycka, S. Stryjewski,  M. Jarocka, J. Milczarek
2 II Międzynarodowe Biennale medalierstwa Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie  26 – 30 września 2016 Adam Arabski
3 X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny. Rodzina na drogach współczesnego świata” Stowarzyszenie Lubelski Plastyk marzec - kwiecień 2017 Tomasz Sójka
4 Międzynarodowy Konkurs Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Terroryzm – nie”  luty - marzec 2017 Andrzej Jurkiewicz, Józef Paweł Karczewski, Tomasz Zerek
5 IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Pudełko zwane wyobraźnią – ks. Jan Twardowski”. ZPSP Kielce 3 – 30 listopad 2016 r. Małgorzata Jarocka
6 IX Ogólnopolski Konkurs Projektowy dla Uczniów Szkół Plastycznych "Kalendarz autorski- 2017 ”, temat KONTRA, LP Poznań listopad - grudzień 2016 Małgorzata Jarocka
7 III Ogólnopolskie Biennale Dekorowania Wnętrz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie 26 - 27 styczeń 2017  D. Stac-G., R. Hinc
8 VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – EKSLIBRYS ,,Bajki, Baśnie i Legendy Polskie ” Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu marzec 2017. Andrzej Jurkiewicz, Teresa Burzycka
9 XIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Plastycznych Klas Starszych Zespół Szkół Plastycznych w Bielsko Biała marzec 2017. Józef Paweł Karczewski, Tomasz Sójka 
10 Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – ,,Koniec” Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 30 kwietnia 2017. Wojciech Juchniewicz
11 XIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Plastycznych Klas młodszych Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie wrzesień - październik 2017 Ewa Manuszewska
12 Przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby w LP w Poznaniu. 10 - 11 marzec 2017  A. Jurkiewicz, P. Budziszewski, I. Duszyński, A. Arabski
13 Przegląd wyróżnionych prac dyplomowych "Dyplom 2017" w ZSP w Bydgoszczy maj - czerwiec 2017 A. Jurkiewicz, nauczyciele klas dyplomowych 2016, 2017
14 VII Ogólnopolskie Biennale ,,Pejzaż ludzki” dedykowane Józefowi Czapskiemu w Kraków grudzień 2016 - styczeń 2017 Piotr Budziszewski, Tomasz Sójka
15 II Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku pod hasłem: KOLORY UCZUĆ  26 maja 2017 Joanna Nurowska, Barbara Jarych
16  XIV Edycja konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej listopad 2016 Teresa Burzycka
17 III Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa im. Piotra Potworowskiego „Figury ciała”    grudzień 2016 Piotr Budziszewski, Józef Paweł Karczewski
18 IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Geniusz Kresów pt. Mieczysław Kosz - legenda jazzu maj 2017 Wojciech Juchniewicz
XlV   Plenery:    
1 XXV Ogólnopolski Plener Rysunkowo – Malarski im. Krystyny Drążkiewicz "Rychwał 2017" Zespół Szkół Plastycznych w Kole  10 – 24 września 2017 r.  Piotr Budziszewski 
     
XV Powołanie Komisji Egzaminacyjnych   M. Lis
   1. Egzaminów gimnazjalnych styczeń, 2018 OKE
   2. Egzamin dyplomowy luty, 2018 - zgł. CEA
   3. Egzamin maturalny luty, 2018 OKE
   4. Egzamin wstępny maj, 2018 M. Lis
XVI Seminaria, konferencje metodyczne dla nauczycieli    
1 Konferencja i seminarium nauczycieli historii sztuki w Warszawie    27-28 październik  2017  M. Jędrzejczak,A. Szwarc
2 Szkolenie Rady Pedagogicznej wg harm. M.Lis,  A.Jurkiewicz, G. Kelpin
XVII Wystawy szkolne    
1 budynek główny wg zał. harmon. J. Karczewski, E. Manuszewska
2 wystawy prac poza szkołą wg harm.imp.art. A. Jurkiewicz
3 V Międzynarodowe Biennale Fotografi "Widzieć więcej" Gdynia 2017 6 październik 2017 E. Manuszewska, T. Zerek
4 Półroczna wystawa prac uczniów 18.01.2018  
  Roczna wystawa prac uczniów 22.06 - 8.07.2018 A. Jukiewicz, E. Manuszewska
5  wystawa prac dyplomowych 27.04 - 18.05.2018 E. Manuszewska, nauczyciel p.
6  wystawy w galerii Debiut wg opr harmonogramu E. Manuszewska
XVlll  Dokształcanie nauczycieli    
1  Kursy pedagogiczne, uzupełniające wykształcenie cały rok  
2 Studia podyplomowe cały rok K. Byczkowska
3      
XlX Wyjazdy i współpraca z zagranicą:    
  Recklinghausen kwiecień, maj 2018 A. Kozubska, J. Karczewski
       
L.p. Zadania Termin Uwagi
XX Konkursy, zadania wewnątrzszkolne    
  1. Ilustrowany informator naszej szkoły, baner i inne materiały promocyjne listopad, 2017 A. Jurkiewicz, M. Jarocka
  2. Wewnątrzszkolny przegląd rysunku, malarstwa i rzeźby - etap I luty, 2018 P. Budziszewski, A. Arabski, I.Duszyński
  3. Organizacja IV Biennale Plakatu cały rok-wg opracowanego harmonogramu A. Jurkiewicz + zespół
  4. Organizacja Makroregionalnego XIII Przeglądu prac z rysunku, malarstwa i rzeźby. 16 - 17.03.2018 A. Jurkiewicz, A.Arabski, P.Budziszewski
XXI Realizacja nadzoru pedagogicznego    
  1. hospitacje wg ustaleń z nauczycielami dyrektor, wicedyrektorzy, kierownicy sekcji
  2. ocena pracy nauczyciela wg harmongramu dyrektor, wicedyrektorzy
  3. badanie realizacji programu nauczania szkoły wg harmongramu dyrektor, wicedyrektorzy
  4. hospitacje zajęć praktycznych i wf pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia cały rok kierownicy działów i przewodn zespołów przedmiotowych, inspektor BHP
  5. Ewaluacja wewnątrzszkolna   K. Łokuciejewska, M. Borowska
  - określenie obszarów i opracowanie planów realizacji wrzesień 2017  
  - utworzenie zespołów 10.10.2017  
  - realizacja ewaluacji 10.10.2017 - 10.06.2018  
  - podsumowanie ewaluacji czerwiec, 2018  
  6. Prowadzenie dokumentacjio Szkolnych Planów Nauczania (SPN) cały rok Ewa Manuszewska
XXII Awans zawodowy nauczycieli    
1 wnioski o rozpoczęcie stażu z planami rozwoju zawodowego (kontraktowi i mianowani) 14.09.2017 nauczyciele zainteresowani
2 złożenie projektów planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 14.09.2017 nauczyciele stażyści
3 określenie terminów stażu i wyznaczenie opiekunów 30.09.2017 Marek Lis
4 zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli do 30 września 2017 Marek Lis
5 oceny dorobku zawodowego nauczycieli czerwiec, 2018 opiekunowie stażystów, dyrektor
6 składanie sprawozdań z realizacji planów za okres stażu i wniosków o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego czerwiec, 2018 nauczyciele zainteresowani
7 komisje kwalifikacyjne  czerwiec, 2018 dyrektor
XXIll Konferencje metodyczne dla nauczycieli wrzesień-październik 2017 wg wykazy konferencji CEN w Gdańsku
XXlV Zebrania sekcji przynajmniej 4x w roku kierownicy sekcji
XXV Dni otwarte szkoły 21 i 23.04.2018 kierownicy sekcji