HARMONOGRAM STAŁYCH GODZIN PRACY ZESPOŁU KIEROWNICZEGO 
w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni w roku szk. 2016 / 2017
 
L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1 mgr Marek Lis zajęcia lekcyjne 7.45 -15.00 7.45 -15.00 7.45 -15.00 7.45 -15.00 7.45 -14.00 10.00-12.00
dyrektor
2 mgr Grzegorz Kelpin zajęcia lekcyjne 4 3, 4 2, 8 5, 6, 9, 10 1 - 7  
wicedyr. og-wych. 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30 7.30 - 17.10 7.30 - 15.30  
3 mgr Andrzej Jurkiewicz zajęcia lekcyjne     3, 4 7, 8, 9, 10 1, 2  
wicedyr. art.-zaw. 7.45 -16.00 7.45 -16.00 7.45 -16.00 7.45 -17.10 7.45 -16.00  
4 mgr Roman  Hinc zajęcia lekcyjne 3 - 6 1, 2, 5-8 6-8 2-7    
kierownik s. proj.gr.i przestrznnego 8.50 - 9.35 10.40 - 11.25 9.45 - 12.20      
5 mgr Adam Arabski zajęcia lekcyjne 2 - 5, 7 - 10 1 - 6, 8 - 10 1 - 2 1 - 3    
kierownik s. form rzeźbiarskich 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 10.00 - 13.00      
6 mgr Piotr Budziszewski zajęcia lekcyjne 1 - 8 7 - 10 4 - 7      
kierownik s. rysunku i mal.   11.35 - 12.20 11.35 - 12.20 10.00 - 14.00    
7 mgr Tomasz Zerek zajęcia lekcyjne 1 - 3 1 - 3 1 - 4   1 - 3, 6 - 8  
kierownik s. fotografii i multimediów 10.40 - 11.25 10.40 - 11.25 12.45 - 13.30   10.40 - 12.20  
8 inż. Natalia Gromadzka kier.adm. -gospod. 7.00 - 15.00 7.00 - 15.00 7.00 - 15.00 7.00 - 15.00 7.00 - 15.00  
 
 
Zebrania dyrekcji:  poniedziałek 12.00  -  13.00 zajęcia dydaktyczne
Zebrania kierowników sekcji:  środa 14.30 dzień wolny od zaj.dydaktycznych
Dyrektor przyjmuje interesantów:  poniedziałek 11.30 - 13.00
czwartek 15.00 - 16.00