Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   P L A S T Y C Z N Y C H   W   G D Y N I
Kalendarz  roku  szkolnego  2016 / 2017
 
1 rok szkolny   01.09.2016 - 31.08.2017
2 zajęcia dydaktyczne   01.09.2016 - 23.06.2017
3 przerwy świąteczne: zimowa 23-31.12.2016 
      wiosenna 13 - 18.04.2017
4 wakacje :   zimowe 16.01 - 28.01.2017
      letnie 1.07 - 31.08.2017
5 zajęcia dydakt. w kl.  dyplomowych 01.09.2016 - 18.03.2017
6 egzaminy dyplomowe: LP, OSSP 24.03 - 31.03.2017
7 egzamin gimnazjalny OSSP 19 - 21.04.2017
8 egzamin maturalny  OSSP, LP 4 - 23.05.2017
9 egzaminy wstępne: OSSP, LP 2017-06-03
         
Tygodnie pracy dydaktycznej
I  o k r e s : 01.09.2016 - 13.01.2017 16 tyg.
II  o k r e s : 30.01 - 23.06.2017
30.01 - 18.03.2017 do zakończenia zajęć kl. IV LP i VI OSSP = 7 tyg.
20.03 - 30.04.2017 do zakończenia zajęć fakult klas maturalnych   = 4 tyg.
4.05 - 03.06.2017  =4 tyg.
04.06-17.06.2017 zajęcia plenerowe = 2 tyg.
19 - 22.06.2017 organizacja wystawy rocznej = 1 tyg.
     = 18 tyg.
Razem tyg. w roku szkolnym =   34 tyg.
zajęcia w klasach IV LP i VI OSSP = 23 tyg. +5 tyg do matury
zajęcia w innych klasach = 32 tyg. + 2 tyg.plener art.
Obowiązująca ilość godzin dydaktycznych nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
przy 3 godz. tygodniowo (34x3) =   102 godz.
przy 7 godz. tygodniowo (34x7) =   238 godz.
przy 14 godz. tygodniowo (34x14) =  476 godz.
przy 18 godz. tygodniowo (34x18) =   612 godz.
przy 20 godz. tygodniowo (34x20) =   680 godz.
przy 22 godz. tygodniowo (34x22) =   748 godz.
przy 30 godz. tygodniowo (34x30) = 1020 godz.
 
Dodatkowe dni wolne od nauki:  31.10.2016 (za 14.10.2016)
11.11.2016 Święto Niepodl.
06.01.2017 Trzech Króli
2.05.2017 (za 22.04)
16.06.2017 dyr.
3 dni na egz gimnazjalne i maturalne ustala dyr.  
Na podstawie:
Karta Nauczyciela art. 42.5b  (stan prawny na dzień 2004.09.01)