Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Ramowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018
  terminy
1 rok szkolny   01.09.2017 - 31.08.2018
2 zajęcia dydaktyczne   04.09.2017 - 22.06.2018
3 przerwy świąteczne: zimowa 23-31.12.2017 
wiosenna 29.03 - 3.04.2018
4 wakacje : zimowe 29.01 - 11.02.2018
letnie 25.06 - 31.08.2018
5 zajęcia dydakt. w kl.  dyplomowych   04.09.2017 - 16.03.2018
6 egzaminy dyplomowe: 22.03 - 28.03.2018
7 egzaminy gimnazjalne 18 - 20.04.2018
8 egzaminy maturalne  4 - 22.05.2018
9 egzaminy wstępne 02.06.2018
 
Liczba tygodni pracy dydaktycznej
Terminy Liczba tygodni Uwagi
I  o k r e s : 01.09.2017 - 12.01.2018 17,0  
  zajęcia dydakt. w cyklu k-l 4.09.2017 - 12.01.2018 17,0  
       
       
II  o k r e s : 15.01 - 22.06.2018 19,0  
   w klasach dyplomowych 15.01 - 20.03.2018 7,0  
pozostałe zajęcia dydakt. w cyklu k-l 19.03  - 28.06.2018 9,0  
plener artystyczny* 4 - 16.06.2018 2,0  
organizacja wystawy rocznej 18 - 22.06.2018 1,0  
Razem tyg. pracy dydaktycznej w roku szkolnym 36 tyg (33 tyg klasowe)
W tym zajęcia w klasach dyplomowych 24 tyg
* w załączeniu szczegółowy harmonogram planowanych zajęć
Obowiązująca liczba godzin dydaktycznych nauczycieli w roku szkolnym
Liczb godz. obowiązkowych tyg. Liczb godz. obow. rocznie
przy 3 godz. tygodniowo 108  
przy 7 godz. tygodniowo 252  
przy 14 godz. tygodniowo 504  
przy 18 godz. tygodniowo 648  
przy 20 godz. tygodniowo 720  
przy 22 godz. tygodniowo 792  
przy 30 godz. tygodniowo 1080  
Dodatkowe dni wolne od nauki: 
Nazwa Liczba dni Termin
1 Egzaminy gimnazjalne - dla klas 1-2 OSSP 2 18-19.04.2018
2 Egzaminy maturalne - dla klas 1-2 LP 2 4, 7, 05.2018
3 Dzień Dziecka - wolny od zajęć dydaktycznych 1 01.06.2018
4 Dzień dyrektorski 1 02.05.2018
       
* bez tzw wolnych dni "kalendarzowych" 6 dni