Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Ramowy kalendarz roku szkolnego 2018/2019
  terminy
1 rok szkolny   03.09.2018 - 31.08.2019
2 zajęcia dydaktycznektyczne   03.09.2018 - 21.06.2019
3 przerwy świąteczne: zimowa 23 - 31.12.2018 
wiosenna 18 - 23.04.2019
4 wakacje : zimowe 11 - 23.02.2019
letnie 22.06 - 31.08.2019
5 zajęcia dydakt. w kl.  dyplomowychktyczne   03.09.2018 - 15.03.2019
6 egzaminy dyplomowe: 25 - 30.03.2019
7 egzaminy maturalne    6 - 20.05.2019
8 egzaminy gimnazjalne 10 - 12.04.2019
9 egzaminy wstępne do LP 07.06.2019
10 egzaminy wstępne do LSP 08.06.2019
Liczba tygodni pracy dydaktycznej
Terminy Liczba tygodni Uwagi
I  o k r e s : 03.09.2018 - 19.01.2019 18,0  
w tym zajęcia dydakt. w cyklu k-l 03.09.2018 - 19.01.2019 17,0  
       
       
II  o k r e s : 21.01 - 21.06.2019 18,0  
w tym   w klasach dyplomowych 21.01 - 15.03.2019 6,0  
pozostałe zajęcia dydakt. w cyklu k-l 18.03 - 07.06.2019 10,0  
plener artystyczny* 10 - 15.06.2019 1,0  
organizacja wystawy rocznej 17 - 19.06.2019 1,0  
Razem tyg. pracy dydaktycznej w roku szkolnym 36 tyg. (34 tyg. I25 - l)
W tym zajęcia w klasach dyplomowych 24 tyg
* w załączeniu szczegółowy harmonogram planowanych zajęć
Obowiązująca liczba godzin dydaktycznych nauczycieli w roku szkolnym
Liczba godz. obowiązkowych tyg. Liczba godz. obow. rocznie
przy 3 godz. tygodniowo= 108  
przy 7 godz. tygodniowo= 252  
przy 14 godz. tygodniowo= 504  
przy 18 godz. tygodniowo= 648  
przy 20 godz. tygodniowo= 720  
przy 22 godz. tygodniowo= 792  
przy 30 godz. tygodniowo= 1080  
Dodatkowe dni wolne od nauki *: 
Nazwa Liczba dni Termin
1 Wszystkich Świętych - dzień dyrektorski 1 02.11.2018
2 Dzień dyrektorski 1 02.05.2019
3 Egzaminy maturalne - dzień dyrektorski 2 6 - 7.05.2019
4 Egzamin wstępny do LSP 1 07.06.2019
       
       
       
       
* bez tzw wolnych dni "kalendarzowych" 5 dni