Rozbudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni o salę na cele kulturalne, jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego.


Wszelkie informacje i zapytania prosimy kierować na adresy pocztowe:

zamowienia@zsplast.gdynia.pl   lub   kierownik@zsplast.gdynia.pl

Strona z zamówieniami Biuletynu Informacji Publicznej

 

Zgłaszanie nieprawidłowości związanych z realizacją programu Infrastruktura i Środowisko

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć.

Strona www z informacjami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości.


Wyniki zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - plik .PDF
[data publikacji 10.01.2018]
Zapytanie ofertowe - plik .PDF
[data publikacji 29.12.2017]
Załącznik nr 4 do zapytania;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę - plik .PDF

[data publikacji 29.12.2017]
Załącznik nr 3 do zapytania;
Wzór wykazu usług - plik .PDF

[data publikacji 29.12.2017]
Załącznik nr 2 do zapytania;
Wzór umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego - plik .PDF

[data publikacji 29.12.2017]
Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - plik .DOC (Word)
[data publikacji 27.12.2017]
Wybór oferty najkorzystniejszej - plik .PDF
[data publikacji 20.10.2017]
Informacja z otwarcia ofert z dnia 4.09.2017 - plik .PDF
[data publikacji 05.09.2017]
Specyfikacja techniczna - odpowiedzi na pytania do załącznika z dnia 24.08.2017 - plik spakowany .ZIP
[data publikacji 24.08.2017]
Odpowiedzi na pytania z dnia 24.08.2017 - plik .PDF
[data publikacji 24.08.2017]
Zmiana terminu składania ofert z dnia 10.08.2017 - plik .PDF
[data publikacji 10.08.2017]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik .PDF
[data publikacji 10.08.2017]
Odpowiedzi z dnia 26.07 na zapytania - plik .PDF
[data publikacji 26.07.2017]
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy - plik .PDF
[data publikacji 21.07.2017]
Ogłoszenie o zamówieniu - plik .PDF
[data publikacji 13.07.2017]
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik .PDF
[data publikacji 13.07.2017]
Załączniki 1-4 oraz 6-8 do SiWZ - plik .DOC
[data publikacji 13.07.2017]
Załącznik nr 9 do SIWZ - plik .exe
[data publikacji 13.07.2017]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Plik do załącznika nr 9 do SIWZ - plik .PDF
[data publikacji 13.07.2017]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - Plik do załącznika nr 9 do SIWZ - plik .DOC
[data publikacji 13.07.2017]
Konstrukcja wsporcza ściany mobilnej - Plik do załącznika nr 9 do SIWZ - plik .PDF
[data publikacji 13.07.2017]
Plan kotłowni - Plik do załącznika nr 9 do SIWZ - plik .RAR
[data publikacji 13.07.2017]
Przedmiary - Plik do załącznika nr 9 do SIWZ - plik .RAR
[data publikacji 13.07.2017]
Rysunek parteru posadzki - Plik do załącznika nr 9 do SIWZ - plik .RAR
[data publikacji 13.07.2017]
ARCHIWUM plików opublikowanych do 11 lipca 2017