Rozbudowa Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni o salę na cele kulturalne jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego.

OPIS PROJEKTU

Orłowska Hala Sztuki przy Zespole Szkół Plastycznych w Orłowie powstała dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni realizuje projekt nr POIS.08.01.00-00-0010/16-00 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowity kwalifikowalny koszt realizacji projektu - 5 387 409, 65 zł
Płatność ze środków Unii Europejskiej - 4 579 298, 19 zł
Płatność z budżetu państwa - 808 111, 46 zł

Nasz dom kultury powstał dla mieszkańców Orłowa, Trójmiasta i Pomorza. Jest otwarty i gościnny, funkcjonuje jako przestrzeń działań animacyjnych i kulturalnych. Hala dla sztuki i hala dla rozmowy twórczej. Działalność nie jest komercyjna. Wspieramy aktywności artystyczne, naukowe, inicjatywy kulturalne i kulturotwórcze.

Jako przestronna sala wystawiennicza jesteśmy miejscem prezentacji dla galerii wędrownych. Współpracujemy z uczelniami artystycznymi, gościmy ich studentów, wykładowców, ich prace, warsztat, techniki. Podpatrujemy praktykę, rozwijamy rozległe tematy humanistyczne. Gościmy naszych absolwentów, którzy prezentują swoje projekty. Organizujemy zajęcia dla lokalnych szkół podstawowych, warsztaty w ramach uczniowskiej współpracy, koncerty otwarte. Funkcjonujemy jako przestrzeń prób dla trup bez swojego lokum, także jako miejsce dla rozwijania talentów obecnych uczniów ZSP w zajęciach pozalekcyjnych. Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę.