Studniówka uczniów ZSP w Gdyni, Sobieszewo, 16 stycznia 2016

foto: Michał Szymończyk