Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów
do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Nowy, uaktualniony informator będzie opublikowany w najbliższym czasie. Aktualny jest wniosek kandydata i klauzula RODO.

Wnioski o przyjęcie do szkoły w obecnej chwili należy przesyłać pocztą:
- wniosek wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany własnoręcznie
- podpisana klauzula RODO
- 2 zdjęcia
W terminie późniejszym:
- wyniki klasyfikacji za I półrocze (jeśli istnieje taka możliwość)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej.
Organizacja egzaminu oraz jego przebieg zostanie podany do dnia 8 czerwca 2022.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić w aplikacji Acrobat lub przeglądarce internetowej. Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres szkoły.

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia

 


UWAGA! Dokumenty WNIOSEK i RODO są obowiązkowe do wypełnienia.

wniosek

format .PDF

RODO

format .PDF

regulamin

format .PDF

informator

format .PDF