Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów
do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

EGZAMIN DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
im. Magdaleny Abakanowicz
w Gdyni
odbędzie się 11 czerwca 2022 r. od godz. 8.00

Egzamin do PLSP w Gdyni będzie obejmował badanie wrażliwości plastycznej poprzez wykonanie zadań praktycznych z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (np. rzeźby w materiałach plastycznych) oraz sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
Lista wyników egzaminu wstępnego i zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana 13 czerwca 2022 r.


Wnioski o przyjęcie do szkoły w obecnej chwili należy przesyłać pocztą:
- wniosek wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany własnoręcznie
- podpisana klauzula RODO
- 2 zdjęcia
- wyniki klasyfikacji za I półrocze
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej (jeśli istnieje taka możliwość).
Proszę zapoznać się z treścią informatora i regulaminu przyjęcia do szkoły (w załączeniu poniżej)

UWAGA! WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ W APLIKACJI ACROBAT LUB PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ. PO WYPEŁNIENIU WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZKOŁY.

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia

 


UWAGA! Dokumenty WNIOSEK i RODO są obowiązkowe do wypełnienia.

wniosek

format .PDF

RODO

format .PDF

regulamin

format .PDF

informator

format .PDF