Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów
do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych


Z uwagi na panującą sytuację zaplanowane DNI OTWARTE na 24, 26 kwietnia odbędą się w formie wirtualnej na platformie facebook. Zapraszamy w dniach 24-26,27.04 (sobota, poniedziałek, wtorek) do śledzenia naszych postów na facebook'u.

Egzamin wstępny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2021 o godz. 8:00.

Zbiórka przed egzaminem o godz. 7.15, budynek główny, ul. Orłowska 39.

 

UWAGA! Egzamin odbędzie się tylko z części praktycznej - rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna.

 
Wnioski o przyjęcie do szkoły w obecnej chwili należy przesyłać pocztą:
- wniosek wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany własnoręcznie
- podpisana klauzula RODO
- 2 zdjęcia
- wyniki klasyfikacji za I półrocze (jeśli istnieje taka możliwość)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej.
Organizacja egzaminu oraz jego przebieg zostanie podany do dnia 8 czerwca 2021.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić w aplikacji Acrobat lub przeglądarce internetowej. Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres szkoły.

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 39
81-522 Gdynia

 


UWAGA! Dokumenty WNIOSEK i RODO są obowiązkowe do wypełnienia.

wniosek

format .PDF

RODO

format .PDF

regulamin

format .PDF

informator

format .PDF