Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

 

Tak przebiegał egzamin w dużej sali

foto: Ewa Manuszewska

 

Lista kandydatów po egzaminie z dnia 20 czerwca 2020

Wszyscy kandydaci, którzy zakwalifikowali się do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni proszeni są po zakończeniu roku szkolnego o jak najszybsze dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2020 r. dostarczenie wyników egzaminu ósmoklasisty.
Wnioski kandydatów, którzy nie dostarczą świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty nie będą rozpatrywane.

Protokół z egzaminu wstępnego.
Lista kandydatów do PLSP  w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
z dnia 20 czerwca 2020 roku
Na podstawie Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i plac. artystycznych 
Nr  Punktacja przedm. egzaminacyjnych Punkt. Ogólna Zakwalifikowany
ident Rys Mal Rzeźba suma
82 9,67 10,00 10,00 29,67 29,67 tak
32 9,33 10,00 8,33 27,67 27,67 tak
90 9,00 9,33 8,00 26,33 26,33 tak
81 8,67 10,00 7,33 26,00 26,00 tak
65 8,33 8,33 8,67 25,33 25,33 tak
78 9,00 9,00 7,33 25,33 25,33 tak
15 8,67 9,33 6,67 24,67 24,67 tak
105 8,67 8,00 7,67 24,33 24,33 tak
72 7,67 8,33 8,00 24,00 24,00 tak
3 7,67 7,00 8,67 23,33 23,33 tak
68 8,33 8,67 6,00 23,00 23,00 tak
40 7,33 7,67 7,67 22,67 22,67 tak
66 7,67 8,33 6,67 22,67 22,67 tak
83 8,00 7,00 7,67 22,67 22,67 tak
63 8,67 7,67 6,33 22,67 22,67 tak
119 7,00 7,00 8,67 22,67 22,67 tak
57 8,00 7,67 6,67 22,33 46,05 tak
75 7,33 8,00 7,00 22,33 22,33 tak
47 6,00 8,67 7,33 22,00 22,00 tak
24 7,67 8,00 6,00 21,67 21,67 tak
38 8,00 7,67 6,00 21,67 21,67 tak
96 6,67 8,33 6,67 21,67 21,67 tak
10 6,33 8,00 7,33 21,67 21,67 tak
93 7,00 8,00 6,33 21,33 21,33 tak
102 8,67 9,00 3,67 21,33 21,33 tak
4 7,67 6,67 6,67 21,00 21,00 tak
110 7,67 8,33 5,00 21,00 21,00 tak
51 6,33 8,33 5,67 20,33 20,33 tak
49 7,67 7,33 5,33 20,33 20,33 tak
97 7,00 6,33 7,00 20,33 20,33 tak
103 6,33 8,67 5,33 20,33 20,33 tak
44 7,33 5,67 6,67 19,67 19,67 tak
58 6,00 7,00 6,67 19,67 19,67 tak
62 7,33 6,67 5,67 19,67 19,67 tak
122 8,00 6,00 5,67 19,67 19,67 tak
27 6,33 7,33 6,00 19,67 19,67 tak
53 7,33 7,00 5,33 19,67 19,67 tak
19 6,67 7,33 5,33 19,33 19,33 tak
7 6,00 5,00 8,00 19,00 19,00 tak
11 5,00 6,33 7,67 19,00 19,00 tak
30 7,33 4,67 7,00 19,00 19,00 tak
99 6,00 6,67 6,33 19,00 19,00 tak
111 6,33 6,67 6,00 19,00 19,00 tak
120 6,67 8,00 4,33 19,00 19,00 tak
12 5,67 7,00 6,00 18,67 18,67 tak
61 7,67 7,00 4,00 18,67 18,67 tak
127 6,67 6,67 5,33 18,67 18,67 tak
74 5,33 6,00 7,33 18,67 18,67 tak
115 7,00 7,67 3,67 18,33 18,33 tak
5 6,33 6,33 5,67 18,33 18,33 tak
36 7,00 7,00 4,33 18,33 18,33 tak
124 6,00 6,33 6,00 18,33 18,33 tak
45 6,00 5,00 7,00 18,00 18,00 tak
35 7,00 5,67 5,00 17,67 17,67 tak
117 7,67 6,67 3,00 17,33 17,33 tak
29 6,33 7,33 3,67 17,33 17,33 tak
50 6,00 6,00 5,33 17,33 17,33 tak
23 6,00 7,33 3,67 17,00 17,00 tak
37 5,33 8,00 3,67 17,00 17,00 tak
86 5,67 5,33 6,00 17,00 17,00 tak
89 5,67 6,33 5,00 17,00 17,00 tak
55 5,67 3,67 7,33 16,67 16,67 tak
84 4,00 4,67 8,00 16,67 16,67 tak
33 5,33 5,00 6,33 16,67 16,67 tak
80 6,33 5,33 5,00 16,67 16,67 tak
91 5,67 6,00 4,67 16,33 16,33 tak
13 6,33 4,67 5,33 16,33 16,33 tak
46 6,33 5,67 4,33 16,33 51,70 tak
118 6,33 7,00 3,00 16,33 16,33 tak
131 5,67 6,33 4,33 16,33 16,33 tak
1 5,00 5,33 6,00 16,33 16,33 tak
71 5,00 8,00 3,00 16,00 16,00 tak
87 5,67 6,00 4,33 16,00 16,00 tak
94 6,67 5,67 3,67 16,00 16,00 tak
100 5,33 6,00 4,67 16,00 16,00 tak
22 4,67 4,67 6,33 15,67 15,67 tak
28 5,67 5,33 4,67 15,67 15,67 tak
67 5,33 5,33 5,00 15,67 15,67 tak
108 4,67 7,33 3,67 15,67 15,67 tak
114 5,00 7,00 3,67 15,67 15,67 tak
34 4,33 4,00 7,33 15,67 15,67 tak
8 5,33 3,00 7,00 15,33 15,33 tak
9 4,33 5,67 5,33 15,33 15,33 tak
31 4,33 5,00 6,00 15,33 15,33 tak
73 4,67 5,33 5,33 15,33 15,33 tak
6 5,00 5,00 4,67 14,67 14,67 nie
21 5,67 4,00 5,00 14,67 14,67 nie
60 5,67 2,33 6,67 14,67 14,67 nie
69 5,33 3,67 5,67 14,67 14,67 nie
129 7,67 4,00 3,00 14,67 14,67 nie
18 4,33 4,33 6,00 14,67 14,67 nie
64 4,67 4,00 5,67 14,33 14,33 nie
48 4,33 2,67 7,33 14,33 14,33 nie
54 5,33 4,67 4,33 14,33 14,33 nie
104 5,67 4,33 4,33 14,33 14,33 nie
113 5,33 4,67 4,33 14,33 14,33 nie
39 3,67 4,33 5,67 13,67 13,67 nie
43 4,33 4,67 4,67 13,67 13,67 nie
123 4,67 3,67 5,33 13,67 13,67 nie
106 4,00 4,00 5,33 13,33 13,33 nie
92 5,00 5,00 3,00 13,00 13,00 nie
76 4,00 4,67 4,00 12,67 12,67 nie
101 4,00 4,00 4,67 12,67 12,67 nie
14 3,33 3,33 5,33 12,00 12,00 nie
52 4,33 4,67 3,00 12,00 12,00 nie
88 3,33 4,67 4,00 12,00 12,00 nie
125 4,00 3,33 4,67 12,00 12,00 nie
128 4,00 4,00 4,00 12,00 12,00 nie
17 1,67 2,67 7,00 11,33 11,33 nie
42 3,33 2,67 5,33 11,33 11,33 nie
95 4,00 3,67 3,67 11,33 11,33 nie
16 2,33 2,00 6,67 11,00 11,00 nie
77 4,33 3,00 2,67 10,00 10,00 nie
107 2,00 3,00 5,00 10,00 10,00 nie
109 2,33 4,00 3,33 9,67 9,67 nie
41 2,00 2,67 5,00 9,67 9,67 nie
70 3,67 2,67 3,33 9,67 9,67 nie
98 3,67 3,33 2,67 9,67 9,67 nie
2 2,00 2,33 5,00 9,33 9,33 nie
59 2,00 1,67 5,67 9,33 9,33 nie
20 2,00 1,67 5,33 9,00 9,00 nie
56 3,33 0,67 5,00 9,00 9,00 nie
79 2,33 2,67 4,00 9,00 9,00 nie
116 3,67 2,33 3,00 9,00 9,00 nie
132 2,67 3,67 2,67 9,00 9,00 nie
85 2,67 3,00 3,00 8,67 8,67 nie
112 2,33 2,33 3,67 8,33 8,33 nie
130 3,00 2,00 3,00 8,00 8,00 nie
121 2,00 2,00 3,33 7,33 7,33 nie
26 1,33 1,67 4,33 7,33 7,33 nie
126 2,33 2,33 1,33 6,00 6,00 nie
25 2,67 0,33 0,00 3,00 3,00 nie
śr.raz 5,5 5,5 5,3 16,3 16,8
śr,zakw 7,0 7,1 6,1 20,2 21,1
Przewodniczący SKR
mgr Andrzej Jurkiewicz


 


UWAGA! Dokumenty WNIOSEK i RODO są obowiązkowe do wypełnienia.

wniosek

format .PDF

RODO

format .PDF

regulamin

format .PDF

informator

format .PDF