Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów do naszej szkoły dotyczące rekrutacji w 2019 roku


Lista uczniów zakwalifikowanych (po gimnazjum), którzy zdali w dniu 7 czerwca 2019 r. część praktyczną egzaminu do 4-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Lista uczniów przyjętych do szkoły będzie opublikowana 24 czerwca br.

W terminie do 21 czerwca 2019 r. do godz. 18.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
b) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
c) kartę zdrowia (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych).

Kandydaci, którzy nie złożą wyżej wymienionych dokumentów w terminie, nie będą uwzględnieni w procesie rekrutacji.

Wyniki egzaminu części praktycznej z dnia 7.06.2019 - PDF

 


 

Lista uczniów zakwalifikowanych (po szkole podstawowej), którzy zdali w dniu 8 czerwca 2019 r. część praktyczną egzaminu do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Lista uczniów przyjętych do szkoły będzie opublikowana 24 czerwca br.

W terminie do 21 czerwca 2019 r. do godz. 18.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
c) kartę zdrowia (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych).

Kandydaci, którzy nie złożą wyżej wymienionych dokumentów w terminie, nie będą uwzględnieni w procesie rekrutacji.

Wyniki egzaminu części praktycznej z dnia 8.06.2019 - PDF