Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Informacje dla kandydatów do naszej szkoły dotyczące rekrutacji

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO Z 2 CZERWCA 2018 - FORMAT .PDF

WAŻNE
 • 1. Lista przyjętych do LP w dniu 25 czerwca 2018 godz.12.00.
 • 2. Kandydaci, którzy zdali egzamin proszeni są o złożenie w sekretariacie do dnia 23 czerwca 2018 r. do godziny 14.00:
        - świadectwa ukończenia gimnazjum (oryginał)
        - wyników egzaminu gimnazjalnego (oryginał)
 • 3. Kandydaci, którzy nie dostarczą w/w dokumentów zostaną skreśleni z listy kandydatów.

 • Wszystkim uczestnikom zmagań egzaminacyjnych dziękujemy i gratulujemy.

   


  PRZED EGZAMINEM

   

   

   

   

   

   

   

   


  informator

  format .PDF

  wniosek

  format .PDF

  regulamin

  format, .PDF

  Uwaga! Wniosek należy wypełnić w aplikacji Adobe Acrobat lub przeglądarce Chrome, następnie wydrukować i własnoręcznie podpisać.