1945

Historia naszej szkoły rozpoczęła się 15 czerwca 1945 roku, gdy Wydział Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Gdyni powierzył zorganizowanie Liceum Sztuk Zdobniczych Przemysłu Artystycznego panu Józefowi Bodzińskiemu, absolwentowi Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. St. Batorego w Wilnie. W dniu 18 sierpnia 1945 roku Miejska Rada Narodowa powołała Miejską Szkołę Plastyczną. W tym czasie powstaje Liceum Fotografiki Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Inicjatorem był dyrektor Józef Bodziński. Współzałożycielami - zaproszone z Wilna małżeństwo artystów fotografików - Bolesława i Edmund Zdanowscy.


pierwszy dyrektor Józef Bodziński

1952

W latach 1945-1952 te dwie szkoły istnieją równolegle. Pierwotnie nasza szkoła mieściła się przy ul. Korzeniowskiego 28 (dzisiaj A. Fredry 4), na Kamiennej Górze. W 1952 siedzibę szkoły przeniesiono do Orłowa, a z dwóch szkół powstała jedna - Technikum Sztuk Plastycznych z działem Liternictwa i Reklamy oraz działem Fotografiki. W 1965 roku wybitny pedagog i artysta fotografik mgr Jerzy Dygasiewicz wprowadził do programu nauczania fotografię barwną.


nauczyciel fotografii - Edmund Zdanowski

1967

W roku szkolnym 1967/68 Szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Zmianie ulega profil nauczania, jako specjalność wprowadza się pamiątkarstwo. W roku szkolnym 1974/75 pojawia się nowa specjalność - formy użytkowe. Pięć lat później, artysta rzeźbiarz Czesław Ciesielski organizuje pracownię odlewu metalu. W związku z reorganizacją szkolnictwa artystycznego w roku szkolnym 1985/86 wprowadzono nową specjalność - wystawiennictwo. Od tego roku szkoła posiada trzy działy kształcenia zawodowo-artystycznego: fotografię artystyczną, wystawiennictwo i metaloplastykę.


dyrektor - Czesław Ciesielski

1990

W roku szkolnym 1997/98 poszerzono dział form użytkowych o nową specjalizację - ceramikę. Z inicjatywy obecnego dyrektora mgr Marka Lisa w latach dziewięćdzisiątych rozbudowano zespół pracowni artystycznych przy ul. Orłowskiej 8. W 1995 roku powstaje w budynku zabytkowym szkolna galeria "DEBIUT", w której uczniowie, nauczyciele i absolwenci organizują wystawy indywidualne i zbiorowe.


dyrektor - Henryk Skiba (do 1990)

2000

Koniec stulecia upływa pod znakiem reformy oświaty. W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczyna działalność Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. 15 wrzesnia 2000 r. zaingurowano zajęcia w Policealnej Szkole Plastycznej. Od 1 września 2000 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Policealna Szkoła Sztuk Plastycznych tworzą Zespół Szkół Plastycznych.


dyrektor - Marek Lis (od 1991 - obecnie)

Galeria zdjęć

ze zbiorów pana Stanisława Stryjewskiego, Izabeli H. oraz archiwum szkolnego