TERMINARZ WYWIADÓWEK

 miesiąc  termin  miejsce  rodzaj zebtrania
 MAJ  27.05.2022, godz. 17.30, piątek  Orłowska 8 i 39  Omówienie ewentualnych zagrożeń na koniec roku szkolnego
 MARZEC  24.03.2022, godz. 17.30, czwartek  Wywiadówka na platformie TEAMS  Omówienie śródrocznych wyników w nauce
 STYCZEŃ  26.01.2022, godz. 17.30, środa  Wywiadówka na platformie TEAMS  Wywiadówka dla wszystkich klas na zakończenie 1. półrocza
 LISTOPAD  18.11.2021, godz. 17.30, czwartek  Wywiadówka tylko na platformie Teams. Rodzice korzystają z kont uczniów.  Wywiadówka śródokresowa dla wszystkich klas
 WRZESIEŃ  29.09.2021, godz. 17.30, środa  ul. Orłowska 39, sala art39  Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych 4 a,b,c PLSP i 6 OSSP
 WRZESIEŃ  9.09.2021, godz. 17.30 , czwartek    ul. Orłowska 39, sala art39  Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych PLSP

Nr konta do wpłat na materiały i narzędzia: NBP/o Gdańsk 18 1010 1140 0110 1913 9134 0000
- opłata miesięczna 26 zł / opłata roczna 260 zł
Uwaga! W tytule przelewu należy koniecznie wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Drodzy rodzice. Nieobecność dziecka należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie powinno informować o powodach nieobecności dziecka. Usprawiedliwienia późniejsze mogą być nieważne.