SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

UWAGA! WSZYSTKIE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

 

Terminarz pracy szkoły od 12 marca 2020 r.

po zmianach spowodowanych pandemią wirusa

PRZERWA W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH NA TERENIE SZKOŁY (odbywają się wyłącznie zajęcia zdalne) od 12 marca do 26 kwietnia br.  
Wywiadówka z 25 marca br. ODWOŁANA!  
Wystawienie ocen w klasach maturalnych do 20 kwietnia 2020  
Posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja uczniów w klasach maturalnych 27 kwietnia 2020,
godz. 12.00
 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej 1 czerwca 2020,
godz. 10.00
ul. Orłowska 39 (Orłowska Hala Sztuki)
     
Wręczenie dyplomów ukończenia szkoły plastycznej 1 lipca 2020,
godz. 12.00
 

 

Terminarz egzaminów maturalnych - 2020

Egzamin maturalny od 8 czerwca ul. Orłowska 39 ul. Orłowska 39
- pisemny wg terminarza CKE: data    
język polski

8 czerwca

godz. 9.00, PP godz. 14.00, PR
matematyka PP 9 czerwca godz. 9.00, PP  
język angielski 10 czerwca godz. 9.00, PP godz. 14.00, PR
matematyka PR 15 czerwca godz. 9.00, PR  
historia sztuki PP i PR 19 czerwca   godz. 14.00, PP i PR
inne przedmioty wg terminarza CKE    
- ustny:    
- wyniki egzaminu maturalnego    
- termin poprawkowy    

 

Terminarz egzaminów dyplomowych - 2020

od 22 czerwca 2020

 

Egzaminy dyplomowe PLSP i OSSP ul. Orłowska 8 od 22 czerwca 2020
historia sztuki klasa 6 OSSP (poniedziałek) 22 czerwca 2020
godz.8.00
historia sztuki klasa 4A PLSP (wtorek) 23 czerwca 2020
godz. 11.00
historia sztuki klasa 4B PLSP (środa) 24 czerwca 2020
godz.8.00
aranzacja przestrzeni - aranżacja wnętrz klasy: 4B PLSP, 6 OSSP (czwartek) 25 czerwca 2020
początek godz. 8.00
techniki graficzne - projektowanie graficzne klasy: 4A PLSP, 6 OSSP (piątek) 26 czerwca 2020
początek godz. 11.00
fotografia i film - fotografia artystyczna
formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie -
klasa 4B PLSP
klasy: 4A PLSP, 6 OSSP
(sobota) 27 czerwca 2020
początek godz. 8.00