SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

UWAGA! WSZYSTKIE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

 

Terminarz pracy szkoły od 12 marca 2020 r.

po zmianach spowodowanych pandemią wirusa

PRZERWA W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH od 12 marca do 14 kwietnia br.  
Wywiadówka z 25 marca br. ODWOŁANA!  
Wystawienie ocen w klasach maturalnych 27 kwietnia 2020  
Posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja uczniów w klasach maturalnych 30 kwietnia 2020
godz. 15.30
 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej 27 maja 2020,
godz. 15.00
 
Wywiadówka szkolna 27 maja 2020,
godz. 17.00
 
Wręczenie dyplomów ukończenia szkoły plastycznej 29 maja 2020,
godz. 12.00
 

 

Terminarz egzaminów maturalnych - 2020

Egzamin maturalny (na razie bez zmian)    
- pisemny wg terminarza CKE:    
język polski poniedziałek, 4 maja 2020 9.00 PP, 14.00 PR
matematyka wtorek, 5 maja 2020 9.00 PP
język angielski środa, 6 maja 2020 9.00 PP, 14.00 PR
matematyka czwartek, 7 maja 2020 9.00 PR
historia sztuki środa, 13 maja 2020 14.00 PR+PP
inne przedmioty wg terminarza CKE   wg harmonogramu
- ustny: 7 - 22.05.2020  
- wyniki egzaminu maturalnego 03.07.2020  
- termin poprawkowy 25.08.2020 wyniki 11.09.2020

 

Terminarz egzaminów dyplomowych - 2020

UWAGA! Daty egzaminu dyplomowego podamy w terminie późniejszym .

 

Egzaminy dyplomowe PLSP i OSSP    
Oddanie prac dyplomowych do 25 kwietnia 2020 wszystkie klasy