Terminarz pracy ZSP w Gdyni
rok szkolny 2020 / 2021
L.p. Zadania Termin Uwagi
I Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020- 31.08.2021
  1. Zajęcia dydaktyczne:    I okres 1.09.2020 - 29.01.2021 17 tyg. zajęć dydaktycznych
                                           II okres 1.02 - 25.06.2021 20+2 tyg. zajęć dyd+plener+wyst.
  2. Wakacje
     a/ zimowe 4.01 -  15.01.2021
     b/ letnie 26.06 - 31.08.2021
  3. Przerwy świąteczne:
     a/ zimowa 23 - 31.12.2020
     b/ wiosenna 1-6.04.2021
  4. Zakończenie zajęć dydaktycznych klas IV LP i VI OSSP 19.03.2020 25 tyg zajęć edukacyjnych
  5. Plener artystyczny 12.06 - 20.06.2021 1 tyg
  6. Przygotowanie wystawy rocznej 21.06 - 24.06.2021
II Zebrania dyrekcji szkoły raz w tygodniu M. Lis
III Przygotowanie planu lekcji 29.08.2020 G. Kelpin, J. Milczarek
IV Zebranie zespołu kier. szkoły  przynajmniej 1x na 3 m-ce M. Lis
V Przygotowanie Programu Pracy Szkoły
   - szkolny program nauczania z wymaganiami edukacyjnymi 08.09.2020 kier. sekcji, nauczyciele p.
   - program wychowawczy szkoły 10.09.2020 G. Kelpin, D. Nitka, RR
   - przydział obowiązków 31.08.2020 M. Lis
   - opracowanie terminarza pracy szkoły 31.08.2020 M. Lis
   - opracowanie planu nadzoru pedagogicznego 11.09.2020 M. Lis, A.Jukiewicz, G.Kelpin
VI Rada Szkoły i Rada Rodziców 
  - zebranie spawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców listopad, 2020 Przewodniczący RR
  - zebranie Rady Szkoły w nowym składzie listopad, 2020 Przewodniczący RS
VII Zebranie Rady Pedagogicznej:
   1. Organizacyjna 27.08.2020 godz. 9.00
  - RP szkoleniowa 31.08.2020 godz. 9.0 - 17.00
   2. Śródokresowa  I 05.11.2020 15.30
   3. Klasyfikacyjna za I półrocze:  2.02.2021 15.30
   4. Klasyfikacyjna końcowa klas dyplomowych i śródokresowa II 23.03.2021 15.30
   5. Śródokresowa  III 27.05.2021 15.30
   6. Klasyfikacyjna - roczna 22.06.2021 8.00
   7. Sprawozdawczo - organizacyjna 01.07.2021 9.00
   8. Organizacyjna 26.08.2021 9.00
VIII Zebrania z rodzicami
   1. Uczniów klas  pierwszych 09.09.2020 wych.kl I godz. 17.00
   3. Uczniów klas dyplomowych 30.09.2020 wych.kl  godz.17.00
   4. Wywiadówki 06.11.2020 17.00
  5.02.2021 17.00
  24.03.2021 17.00
  28.05.2021 17.00
IX Uroczystości szkolne:
   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020  godz. 9.00 W. Juchniewicz  J. Filipowicz
   2. Swieto szkoły - 75 lat powstania 18.09.2020 S. Stryjewski, R. Hinc, J. Paluchowski
   3. Dzień Edukacji Narodowej + otrzesiny kl 1 ?? 14.10.2020 godz. 14.00 J. P. Karczewski, A. Kozubska
   4. Wigilia szkolna 22.12.2020 u:12.25 i p:13.30 ???
   5. Uroczystości związane z 3 Maja 03.05.2021 B. Szymańska, N. Filipowicz
   6. Uroczyste wręczenie dyplomów  23.04.2021 godz. 12.30 wych.kl.przedmat.
   7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 godz. 9.00
L.p. Zadania Termin Uwagi
X Egzaminy:
  1. Egzaminy poprawkowe
  - maturalne 24 sierpień 2021 godz. 9.00
  - poprawkowe, klasyfikacyjne 25 sierpień 2021 godz. 9.00
  - dyplomowe do 22.09.2021 godz. 8.00
  3. Egzaminy dyplomowe PLSP i OSSP A. Jurkiewicz
  a) Zatwierdzenie tematów egzaminu dyplomowego 14 październik 2020 A. Jurkiewicz
  b) Ogłoszenie tematów prac dyplomowych, zagadnień do historii sztuki oraz z elementów historii i technologii specjalności 28 październik 2020 A. Jurkiewicz, nauczyciele prowadzący
  c) Podanie wymagań edukacyjnych egzaminu dyplomowego 28 październik 2020 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  d) Opracowanie zestawów egzaminacyjnych dla części teoretycznej  9 marzec 2021 A. Jurkiewicz, nauczyciele przedm.
  e) Odbiór prac dyplomowych 17 - 19.03.2021 A. Jurkiewicz , nauczyciele specjaln.
  e) Egzaminy:
      - historia sztuki 25-27.04.2021 wg harmonogramu
      - prezentacja prac dyplomowych 29 - 31.04.2021 wg harmonogramu
  4. Egzamin maturalny M. Lis
  - złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 28.09.2020 M. Lis
  - próbne egzaminy styczeń 2021 OPERON
  - pisemny wg terminarza CKE:
  język polski wtorek, 4 maj 2021 9.00 PP, 14.00 PR
  matematyka środa, 5 maj 2021 9.00 PP
  język angielski czwartek, 6 maj 2021 9.00 PP
  historia sztuki czwartek, 6 maj 2021 14.00 PR
  język angielski piątek, 7 maj 2021 9.00 PR
  język polski poniedziałek, 10 maj 2021 9.00 PR
  matematyka poniedziałek, 11 maj 2020 9.00 PR
  inne przedmioty wg terminarza CKE M. Lis, wg harmonogramu
  - ustny: 7 - 22.05.2021 M.Lis, G. Kelpin
  - wyniki egzaminu maturalnego 05.07.2021
  - termin poprawkowy  25.08.2020 wyniki 10.09.2021
 
  6. Egzaminy wstępne A.Jurkiewicz
  - dni otwarte szkoły 24 i 26 kwietnia 2021
  - warsztaty dla kandydatów 8, 15, 22, 29 maja 2021 A.Jurkiewicz
  - przygotowanie testów na rozmowe kwalifikacyjna 30.05.2021 M. Jędrzejczak
  - egzamin do PLSP 12.06.2021 A.Jurkiewicz
  7. Przeglądy z rysunku i malarstwa: P. Budziszewski
  1. klasa 2 PLSP czerwiec, 2021 powołana komisja
  2. klasa dyplomowe marzec, 2021 powołana komisja
XI Spotkania zespołu wychowawczego wrzesień, 2020 G. Kelpin, D. Nitka
  listopad, 2020 G. Kelpin, D. Nitka
  styczeń, 2021 G. Kelpin, D. Nitka
  marzec, 2021 G. Kelpin, D. Nitka
  maj, 2021 G. Kelpin, D. Nitka
  czerwiec, 2021 G. Kelpin, D. Nitka
XII Zebrania Komisji Plastycznej wrzesień, 2020 A. Jurkiewicz
  4 lutego (czwartek), 2021 A. Jurkiewicz
  marzec, 2021 A. Jurkiewicz
  czerwiec, 2021 A. Jurkiewicz
L.p. Zadania Termin Uwagi
XV Powołanie Komisji Egzaminacyjnych M. Lis
  1. Egzamin dyplomowy luty, 2021 - zgł. CEA
  23. Egzamin maturalny luty, 2021 OKE
  3. Egzamin wstępny maj, 2021 M. Lis
XVII Wystawy szkolne
  1. budynek główny wg zał. harmon. J. Karczewski, E. Manuszewska
  2. wystawy prac poza szkołą wg harm.imp.art. A. Jurkiewicz
  3. Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Pklastycznych. październik, 2020 E. Manuszewska, A. Jurkiewicz
  4. Półroczna wystawa prac uczniów 14 - 16.01.2021 E. Manuszewska, A. Jurkiewicz
  5. Roczna wystawa prac uczniów 25.06 - 11.07.2021 A. Jukiewicz, E. Manuszewska
  6.  wystawa prac dyplomowych 30.04 - 16.05.2021 E. Manuszewska, nauczyciel p.
  7.  wystawy w galerii Debiut wg opr harmonogramu E. Manuszewska
XX Konkursy, zadania wewnątrzszkolne
 
XXI Realizacja nadzoru pedagogicznego
 
  6. Prowadzenie dokumentacjio Szkolnych Planów Nauczania (SPN) cały rok Ewa Manuszewska
XXII Awans zawodowy nauczycieli
  1. wnioski o rozpoczęcie stażu z planami rozwoju zawodowego (kontraktowi i mianowani) 23.09.2020 nauczyciele zainteresowani
  2. złożenie projektów planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 23.09.2020 nauczyciele stażyści
  3. określenie terminów stażu i wyznaczenie opiekunów 30.09.2020 Marek Lis
  4. zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli do 30 września 2020 Marek Lis
  5. oceny dorobku zawodowego nauczycieli czerwiec, 2021 opiekunowie stażystów, dyrektor
  6. składanie sprawozdań z realizacji planów za okres stażu i wniosków o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego czerwiec, 2021 nauczyciele zainteresowani
  7. komisje kwalifikacyjne  czerwiec, 2021 dyrektor
XXIll Konferencje metodyczne dla nauczycieli wrzesień-październik 2020 wg wykazy konferencji CEN w Gdańsku
XXlV Zebrania sekcji przynajmniej 4x w roku kierownicy sekcji
XXV Organizacja jubileuiszu 75+1 lecia szkoły wrzesień 2020 - wrzesień 2021 M. Lis
  1. zebranie zespołów organizacyjnych wrzesień 2020
  2.Honorowy Patronat listopad 2020
  3. Przegląd realizacji zadań styczeń 2021
  4. Realizacja projektów promocyjnych-przegląd marzec 2021