Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Ramowy kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021
  terminy
1 rok szkolny     01.09.2020 - 31.08.2021
2 zajęcia dydaktyczne     01.09.2020 - 25.06.2021
3 przerwy świąteczne: zimowa 23 - 31.12.2020 
wiosenna 1 - 6.04.2021
4 wakacje : zimowe 4 - 15.01.2021
letnie 28.06 - 31.08.2021
5 zajęcia dydakt. w kl. dyplomowych 1.09 - 19.03.2021
6 egzaminy dyplomowe: 25 - 31.03.2021
7 egzaminy wstępne 19.06.2021.
8 egzaminy maturalne  4 -20.05.2021
9    
     
Liczba tygodni pracy dydaktycznej
Terminy Liczba tygodni Uwagi
I  o k r e s : 1.09.2020 - 29.01.2021 18  
w tym zajęcia dydakt. w cyklu k-l 1.09.2020 - 29.01.2021 18  
       
       
II  o k r e s : 1.02 - 25.06.2021 21  
w tym  zajęcia dydakt. w cyklu k-l 1.02 - 25.06.2021 19  
- w tym w klasach dyplomowych 1.02 - 19.03.2021 7  
plener artystyczny* 12 - 20.06.2021 1  
realizacja wystaw* 21 - 24.06.2021 1  
       
       
       
Razem tygodni pracy dydaktycznej w roku szkolnym 39 tyg
w tym zajęcia w klasach dyplomowych 25 tyg
Obowiązująca liczba godzin dydaktycznych nauczycieli w roku szkolnym
Liczb godz. obowiązkowych tyg. Liczb godz. obow. rocznie
przy 3 godz. tygodniowo= 117  
przy 7 godz. tygodniowo= 273  
przy 14 godz. tygodniowo= 546  
przy 18 godz. tygodniowo= 702  
przy 20 godz. tygodniowo= 780  
przy 22 godz. tygodniowo= 858  
przy 30 godz. tygodniowo= 1170  
Dodatkowe dni wolne od nauki *
Nazwa Liczba dni Termin
1 Egzaminy maturalne 3 4 - 6.05.2021
2   1 04.06.2021
3      
4      
       
       
       
       
* bez tzw wolnych dni "kalendarzowych" 4 dni