PRZEDMIOT: HISTORIA SZTUKI,

NAUCZYCIEL: ALEKSANDRA SZWARC

NAUCZANIE W KLASACH IV, V, VI OSSP, ORAZ NAUCZANIE INDYWIDUALNE UCZNIÓW Z KLAS I I III LICEUM.

            Kontakt z uczniami odbywa się za pomocą platformy librus oraz mniej oficjalnie na grupach facebookowych poprzez messenger, utworzonych jeszcze na początku roku szkolnego. Przez powyższe komunikatory wysyłane są informacje, materiały dodatkowe i krótkie filmiki dotyczące historii sztuki pobrane z zaufanych internetowych źródeł (stron muzealnych i galeryjnych, fundacji i witryn poświęconych przedmiotowi). Prace pisemne w postaci wypracowań i kart pracy przesyłane są na pocztę e -mailową. Występuje też kontakt telefoniczny i smsowy.

KORESPONDENCJA NA GRUPACH ZA POMOCĄ FACEBOOKA I MESSENGERA

C:\Users\Andrzej\Desktop\poiuyfvbjk.png

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez tytułughjk.png

KORESPONDENCJA E-MAIL (ZADANIA DOMOWE, WYPRACOWANIA, KARTY PRACY)

            Odbywają się także wspólne spotkania klasowe na skypie, które mają na celu, poza rzeczowym przekazywaniem wiadomości, zintegrowanie grupy, informowanie się o bieżącej sytuacji, problemach, nastrojach. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie, kiedy młodzież z wielu źródeł uzyskuje komunikaty na temat wykonywania zadań, wymogów nauczycieli, ale przede wszystkim ze względu na trudną sytuację w której obecnie się znalazła.

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez tytułu.pngC:\Users\Andrzej\Desktop\Bez.pngC:\Users\Andrzej\Desktop\Be.pngC:\Users\Andrzej\Desktop\B.png

SPOTKANIA NA SKYPIE

Obecnie lekcje przeprowadzane są za pomocą udostępnianych uczniom na platformie youtube prezentacji w formie filmu z komentarzem nauczyciela. Filmy udostępniane są za pomocą linku przesyłanego uczniom w momencie publikacji na czas 48 godzin, tak aby każdy mógł z nich skorzystać i się z nimi zapoznać. Weryfikację obecności dokonuje się wg informacji o odsłonach filmu i wykonaniu zadania zawartego w jego treści i przesłaniu nauczycielowi odpowiedzi. Na podstawie prezentacji uczniowie uzupełniają wybrane strony z kart pracy, co skutkuje oceną. Czas udostępnienia filmu na 48 godzin ma stanowić element motywujący uczniów do jak systematycznego zapoznania się z jego treścią, wykonania notatek. Po wyznaczonym czasie film zostaje zablokowany. Praktyka ta jest pozytywnie odbierana przez uczniów. Ze względu na brak podręcznika do nauki historii sztuki, uczniowie pozbawieni możliwości obejrzenia filmu musieliby samodzielnie opracowywać tematy poszukując wiadomości z różnych źródeł. Dodatkową zaletą jest, jak twierdzą, możliwość cofnięcia filmu, jego ponownego przesłuchania w celu dokładniejszego zapamiętania i zapisania treści.

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez t.png

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez tytuł.png

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez tde.png

FILMY Z PREZENTACJAMI OMAWIANYMI PRZEZ NAUCZYCIELA

            Na dysku google classroom udostępniane są materiały w postaci opracowań, informacji uzupełniających, zdjęć stron książek dotyczących omawianego tematu, filmów i wybranych prezentacji dla każdej z klas. Klasy posiadają wygenerowany dla siebie link. Podobnie przebiega nauka z uczniami indywidualnymi.

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez td.png

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez tfgh.png

C:\Users\Andrzej\Desktop\Bez tfghgfds.png

DYSK GOOGLE CLASSROOM Z MATERIAŁAMI UDOSTĘPNIANYMI POSZCZEGÓLNYM KLASOM

            Z uczniami indywidualnymi dodatkowo zachodzi konieczność pracy on line. Odbywa się ona za pomocą skypa. Polega na przeprowadzeniu prezentacji, rozmowie i wspólnej pracy.

            Prace domowe o mniej formalnym charakterze: Pracą, która miała na celu aktywizację młodzieży w obecnym czasie - było zadanie domowe polegające na stworzeniu autoportretu wg dzieł dawnych mistrzów. Prace uczniów wykonane zostały z wielkim zaangażowaniem i fantazją. Przesłane za pomocą messengera i poczty e -mail, za zgodą autorów umieszczone zostały na stronie szkolnego facebooka.

C:\Users\Andrzej\Desktop\fghjkl;oiu.png

PRACE UCZNIÓW NA STRONIE SZKOLNEGO FACEBOOKA

Za

S

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90096727_2785999734788700_1533139785202270208_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=zDGvFvYZB5oAX_dfdo7&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=3ca4edde734defb99e77540c329b5768&oe=5EAA4200https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90332850_654049368493243_3982396708821663744_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=N8I_JD6hOUIAX9HRaT0&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=3b5f5e47cfc1e010d70f20d8ee59a247&oe=5EAB8112https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90421653_516162995686046_4012910372695572480_n.png?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=UDOSLjH93uoAX-HbCEX&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=fe6d4445d0edc2c7e98b0d41c3fd32ba&oe=5EA868BF

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90120529_1122675001407236_4176311402744512512_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=V_tBhh_mzXYAX-SuRRE&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e5b7a7518857f57798ec718aff71dab9&oe=5EA8A60Dhttps://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/89959277_561581844467164_982303834283966464_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=QamDI9XFUc4AX85sVU6&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=613dea3b13853147d707bd3ced9510d1&oe=5EAAB9A5https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90056074_524876955076630_7569188343695540224_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=L9RZsjGFOcQAX_wSVjC&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=8f54761aef55685323dd9a91ec0d82db&oe=5EAB0F84https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90501752_588918235052822_2304207416947900416_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=HH2tXB5L45IAX8jI3K1&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=61762cd3dd074180e949c9c3cdbeedeb&oe=5EAB5ACF

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90082145_1602408393255472_6274383165695983616_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=fzfqszOCCksAX_S_boy&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=b470fcd11aa24a4fd877f742c10b49f4&oe=5EA946B6https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90625721_282374642735649_3449818414770552832_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=3yuDN1HXMrUAX-u6uz2&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=68e46189bef8596fba6555f97cd5bb0a&oe=5EA84CF0https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90443893_1081972085497311_7048908508107898880_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=2wTNgm1L4G0AX_T4Huy&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ac7dab344c3545e0d373188e7c1810ca&oe=5EAACD16https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/90138611_507400453504547_7019673954214215680_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=EMzK-bngMH0AX8cUwn_&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=e32a4d62dc5845d7117eae59ef5ff784&oe=5EAB10E5