SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

ADOPCJA SERCA

Hstoria programu opieki i działań towarzyszących


7 lutego 2020 - wizyta misjonarza z Kenii w naszej szkole

foto: Jacek Paluchowski

7 lutego gościliśmy w naszej szkole misjonarza z Kenii, Ojca Josepha, który w czasie spotkania z uczniami i nauczycielami pokazał nam piękno tego kraju, bogactwo jego fauny i flory oraz ogromne ubóstwo z jakim borykają się mieszkańcy slumsów Nairobi. Mogliśmy również przekonać się w jakich warunkach żyje adoptowana przez nas Mitchelle. To spotkanie obudziło w nas pragnienie udzielania dalszej pomocy dzieciom żyjącym w tak skrajnych warunkach.


Historia adopcji serca do roku 2019

Rok 2008 jest dla w historii Samorządu Szkolnego niezwykle istotny, wtedy to właśnie podjęto decyzję włączenia się Szkoły do międzynarodowej akcji charytatywnej adoptowania jednego dziecka z Afryki. Zwróciliśmy się do Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI z siedzibą w Gdańsku, który prowadził Adopcje Serca – program, który ma na celu pomoc wybranemu dziecku opłacić szkołę, kupić podręczniki, mundurek szkolny i w razie potrzeby żywność lub leki.

Naszą pierwszą podopieczną została Dorine Umubyeyi z Kigali z Rwandy. Dziewczynka miała wówczas 12 lat, urodziła się w 1996r., czyli dwa lata po strasznym ludobójstwie, które miało miejsce w Rwandzie. Jej ojciec był sparaliżowany i nie mógł podjąć żadnej pracy. Dorine okazała się bardzo zdolnym dzieckiem. Jej świadectwa szkolne wskazywały na duże zdolności i pracowitość.

Uczniowie naszej szkoły zaczęli organizować różne akcje, mające na celu zgromadzenie pieniędzy na opłacenie programu Adopcji Serca. Pierwszym takim przedsięwzięciem była sprzedaż ciast, która odbyła się 26 listopada 2008r. Jednocześnie na lekcjach wychowawczych nauczyciele zapoznawali uczniów z listem i filmem otrzymanym z MAITRI, który ukazywał sytuację dzieci w Rwandzie oraz informował, jak będą zużytkowane pieniądze, które zobowiązaliśmy się przesyłać dla Dorine. W tym czasie uczniowie naszej szkoły zaczęli również organizować inne akcje, które umożliwiały pozyskanie funduszy na edukację naszej podopiecznej, jak np. realizacja filmów z otrzęsin, pożegnania klas maturalnych czy opowiadających o życiu naszej szkoły (przykładem może być tutaj film pt. ”Środkowy rząd”), których sprzedaż pozwalała uzyskać pieniądze dla Dorine.

W 2009 r. młodzież zaczęła redagować gazetkę szkolną „Bez Tytułu” oraz przygotowała zabawę andrzejkową. W następnym roku uczniowie zredagowali gazetkę szkolną „Agraffka”, w której opisywali m.in. historię ludobójstwa w Rwandzie a w kolejnych latach powstawały inne pisma i wydarzenia, które zawsze wzbogacały naszą skarbonę.

Georges Chingheng Sandro z Kengang w Kamerunie

Od samego początku tego programu otrzymywaliśmy z Dorine kontakt listowny. W 2011 roku otrzymaliśmy pismo z podziękowaniem, w którym powiadomiono nas, że Dorine przeszła pod opiekę organizacji humanitarnej, która była w stanie zabezpieczyć jej wszystkie bieżące potrzeby. W roku szkolnym 2011/2012 samorząd podjął się adopcji drugiego dziecka z Afryki. Tym razem był to chłopiec Georges Chingheng Sandro z Kengang koło Bafoussam z Kamerunu.

W 2013 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela MAITRI, który opowiedział nam o sytuacji, jaka panuje w szkole do której uczęszczał nasz Georges. Okazało się, że największym problemem był brak wody i sanitariatów, co w klimacie afrykańskim stanowi niemałe wyzwanie dla uczniów i nauczycieli pracujących w tej szkole. Postanowiliśmy włączyć się w pomoc przy wybudowaniu studni obok szkoły. W tym celu zorganizowaliśmy Tydzień Solidarności z Dziećmi z Afryki, który rozpoczynał się wernisażem prac uczniowskich 9 czerwca 2014 w obecności prezydenta miasta Gdyni a zakończył się happeningiem : „Niesiemy wodę dla kolegów z Afryki”, który odbył się na molo w Orłowie 14 czerwca 2014r. Gościem honorowym była również siostra misjonarka, która w tym czasie przyjechała z Bafoussam z Kamerunu do Polski, żeby również kwestować w tej sprawie.

Akcja miała charakter charytatywno-informacyjny, happening polegał na marszu uczniów naszej szkoły i innych zgromadzonych na molo osób z baniakiem pięciolitrowym, umieszczonym na głowie. Grupa uczniów miała przejść dystans 6 km podzielony na 50 metrowe odcinki długości mola. W ten sposób uczniowie chcieli zwrócić uwagę na wysiłek, jaki dzieci z Afryki podejmują każdego dnia, przynosząc wodę na potrzeby swoich rodzin.

Happening odbył się przy akompaniamencie afrykańskiej muzyki i w połączeniu z pokazem strojów, uszytych z tradycyjnych materiałów z Kamerunu. Do uczestniczenia w wydarzeniu zostały zaproszone również media i dzięki temu cała akcja została odpowiednio nagłośniona. Dzięki tym działaniom promocyjnym studnia w Bafoussam została otwarta do użytku w maju 2015r. Przez cały rok wspieraliśmy Georgesa w edukacji zawodowej oraz staraliśmy się spełnić jego drobne marzenia (buty sportowe, polar i piłka). W 2016 zdecydowaliśmy się zorganizować II Tydzień Solidarności z Dziećmi Afryki

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, Zespołem Szkół nr 5, Klubem Seniora w Orłowie oraz Radą Dzielnicy Orłowo. Zespół Szkół Plastycznych był głównym organizatorem a cały projekt zgłoszony do Rady Miasta Gdynia został zaakceptowany i sfinansowany przez Radę Miasta Gdynia i objęty honorowym patronatem prezydenta Miasta. Całe przedsięwzięcie miało na celu zebranie środków potrzebnych do wyposażenia szkoły w Bafoussam w odpowiednie sanitariaty i przy okazji również zintegrowanie środowisk młodzieży szkolnej z dwóch szkół, które mają swoją siedzibę na terenie Orłowa, Klubu Seniora oraz mieszkańców dzielnicy wokół jednego celu, jakim jest pomoc dzieciom z Afryki.

Uroczyste rozpoczęcie II Tygodnia Solidarności z Dziećmi Afryki odbyło się dnia 06.06.2016r. w Galerii „Debiut’’ Zespołu Szkół Plastycznych. Zorganizowane zostały również, jako imprezy towarzyszące, wernisaż wystawy fotografii i prac plastycznych uczniów i dzieci z Kamerunu - Dialog polsko-kameruński oraz dzień muzyki, filmu i kuchni afrykańskiej. Na degustacje potraw tradycyjnej kuchni kameruńskiej, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły przy wsparciu przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, zaprosiliśmy uczniów z Zespołu Szkół nr 5 z Orłowa wraz z opiekunami. Uczestnicy mogli również obejrzeć wystawę fotografii z Afryki "Misja", którą zaprezentowało stowarzyszenie MAITRI.

Mitchelle Indasi z Kenii

Na zakończenie Tygodnia Solidarności, 11czerwca, na orłowskim molo został zorganizowany happening, połączony z festynem, odtworzyliśmy atmosferę wioski afrykańskiej i nasi uczniowie przybliżali kulturę afrykańską, zapraszając do wspólnej zabawy tanecznej na molo. W czasie trwania festynu można było posłuchać muzyki afrykańskiej i nauczyć się grać na bębnach.

Mieszkańcy i turyści mogli zapoznać się z produktami afrykańskimi przy stoisku z produktami Fair Trade z Afryki. Publiczność była częstowana kawą z Kamerunu i herbatą z Rwandy. Akcja przez cały czas jej trwania była relacjonowana na portalach społecznościowych. W trakcie tych wydarzeń uczniowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Ruchu Maitri i Klubem Seniora poprowadzili akcję informacyjno-charytatywną, w ramach której zostały gromadzone środki na wyposażenie szkoły w wiosce Kengang w Kamerunie.

Pozyskane środki pozwoliły zrealizować w ciągu roku marzenia dzieci z Bafoussam, dzięki temu mogliśmy podziwiać na zdjęciach, przesłanych nam prosto z misji, nowe sanitariaty i uśmiechnięte buźki czarnoskórych maluchów. W 2018 roku nasz Georges ukończył naukę w zakładzie stolarskim i mógł rozpocząć już samodzielne życie zawodowe. Wtedy też zakończyliśmy naszą współpracę z Ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI i postanowiliśmy adoptować kolejne dziecko, tym razem dziewczynkę Mitchell z Kenii, podopieczną misji franciszkańskich. Obecnie Mitchelle uczęszcza do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Drugą klasę ukończyła z bardzo dobrymi wynikami..

Opiekun programu - mgr Małgorzata Zalewska