Martyna Formela, kl. 2B

Martyna Formela, kl. 2B

Andżelika Jeżewska, kl. 2B

Andżelika Jeżewska, kl. 2B

Andżelika Jeżewska, kl. 2B

Andżelika Jeżewska, kl. 2B

Jaśmina Kmiecik, kl. 2B

Agnieszka Lezner, kl. 1E

Anna Walaszkowska, kl. 2B

Anna Walaszkowska, kl. 2B

Maria Wanatowicz, kl. 1E