SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

GDYNIA - RECKLINGHAUSEN

Wymiana międzyszkolna polsko-niemiecka ze szkołą w Recklinghausen w Niemczech

 

Nadrzędnym celem wymiany jest integracja młodzieży polskiej i niemieckiej, podtrzymywanie wieloletnich kontaktów, wymiana doświadczeń na polu edukacji i praktyki artystycznej, zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją regionu oraz językiem. Ponadto, chcieliśmy aby młodzież zaprzyjaźniła się i poznała swoje zainteresowania oraz pasje. Naszym pragnieniem jest kontynuowanie zawartych przyjaźni.

Podczas naszego pobytu w Niemczech udało się nawiązać bezpośredni kontakt z artystami i kuratorami sztuki, którzy udzielili rzeczowych informacji w formie wykładów i otwartych dyskusji. Dzięki czemu pogłębiliśmy wiedzę w zakresie odbioru i zrozumienia zjawisk występujących w sztuce współczesnej, w kontekście tradycji Muzeum Ikon, Muzeum Światła, Katedry w Kolonii, Muzeum Ludwiga czy też Muzeum Rzymsko- Germańskiego. Projekt spełnił nasze wszystkie oczekiwania, co więcej widząc ogromne zaangażowanie młodzieży, ich oczarowanie projektem zachęciło nas to do kontynuowania projektu w przyszłości.

Chciałybyśmy również podziękować Gimnazjum Marii Curie w Recklinghausen, naszej szkole Zespołowi Szkół Plastycznych w Gdyni, dyrektorom tych placówek oraz całemu zespołowi opiekunów1), nauczycieli wspomagających realizację programu.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się Fundacji Polsko – Niemieckiej bez której finansowego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja tego programu Do zobaczenia za rok.

 

Katarzyna Byczkowska,
Anna Skrzyńska