Wyjazd albo przyjazd

3 x plecy (TAK)

Ania B. w przerwie

Ania G. przy pracy

inne jej prace były inne

Boję się lub strach przed powrotem

Fantazja na temat

Dziwne

Miłe złego początki

Podsumowanie (czyli różnica ilorazu)

Puszczyk w nocy