SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

"Moja historia - Twoja historia" - warsztaty historyczne, Krzyżowa 12-17.02.2018.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Kreisau Initiative e.V. z Berlina, partner fundacji "Krzyżowa".

W projekcie "Moja historia - Twoja historia" biorą udział młodzi ludzie w wieku 15-19 lat z Polski i Niemiec, by zapoznać się z historią okresu powojennego. Ich zadaniem jest analiza punktów wspólnych polsko-niemieckiej i europejskiej historii, omawianych głównie w ich krajach i regionach.

W czasie warsztatów uczestnicy poszukują różnic, podobieństw i współzależności między swoimi krajami jak i rozwijają zrozumienie i tolerancję między sobą. Umożliwia im to zmianę perspektywy postrzegania krajów sąsiadujących. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na powojenne ruchy migracyjne, które mają szczególne znaczenie dla historii krajów.

Koncepcja dydaktyczna warsztatów opiera się na podejściu ukierunkowanym na naukę, które zachęca młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa. Pod względem metodologicznym projekt obejmuje oprócz warsztatów inne formaty: szkolenia z prezentacji i retoryki, dyskusje, metody integracji i uczenia się międzykulturowego z edukacji pozaformalnej.