SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

KALENDARZ NA KONIEC WAKACJI I POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019.

 • Zebranie dyrekcji szkoły - 16 sierpnia, godz. 9.00, ul. Orłowska 39

 • Egzaminy maturalne poprawkowe (pisemne) - 21 sierpnia, godz. 9.00, ul. Orłowska 39
  / uczniowie proszeni są o przybycie na godz. 8.30 /

 • Zebranie zespołu kierowniczego szkoły - 27 sierpnia, godz. 10.00, ul. Orłowska 39

 • Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne - 29 sierpnia, godz. 9.00, ul. Orłowska 39
  / przedmioty artystyczne ul. Orłowska 8 /

 • Rada Pedagogiczna (organizacyjna) - 30 sierpnia, godz. 9.00, ul. Orłowska 8

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 3 września, godz. 9.00, ul. Orłowska 8

 • Zebranie z rodzicami uczniów klas 1. LP - 10 września, godz. 17.00, ul. Orłowska 8 (sala audiowizualna)
 • Informacje nt. podręczników uczniowie klas 1. LP uzyskają w pierwszym tygodniu września.


  Rekrutacja, informacje dla kandydatów

  Na stronie zamieszczone są informacje dotyczące rekrutacji (regulamin, wniosek, informator) oraz lista nowoprzyjętych uczniów do klas pierwszych LP.

  Historia sztuki

  Strona zawiera nowe karty pracy na rok szkolny 2018/19, kanon dzieł sztuki, prezentacje oraz próbne testy egzaminacyjne.

  Końcoworoczna wystawa prac uczniów

  W Galerii Debiut oraz w pracowniach artystycznych przy ul. Orłowskiej 8 są wyeksponowane prace naszych uczniów powstałe na zajęciach artystycznych w minionym roku szkolnym.

  Rozbudowa naszej szkoły

  Do końca bieżącego roku potrwa rozbudowa naszej szkoły o salę na cele kulturalne, jako miejsca prezentacji dziedzictwa kuturowego. Rozbudowa w głównym stopniu finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej. Na zdjęciach pokazujemy proces budowy od stycznia 2018r.