SZKOŁA PAŃSTWOWA. ROK ZAŁOŻENIA 1945.

 

Kalendarz wydarzeń na koniec wakacji i początek roku szkolnego 2019/2020

data wydarzenie adres
20.08.2019,
godz. 9.00
Egzamin maturalny poprawkowy Orłowska 39
27.08.2019,
godz. 9.00
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne
część uczniów rozpocznie egzamin 26.08 w pracowniach nad morzem
Orłowska 39
Orłowska 8
28.08.2019,
godz. 9.00
Rada Pedagogiczna organizacyjna Orłowska 8
29.08.2019,
godz. 9.00 - 15.00
Rada szkoleniowa Orłowska 8
2.09.2019,
godz. 9.00
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Orłowska 8
9.09.2019,
godz. 17.00
Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych Orłowska 39

Wystawa prac uczniów naszej szkoły